Blog de Cirugía Ortopédica y Traumatología

Programar visita

Blog de Cirugía Ortopédica y Traumatología

@barnaclinic

26 febrer, 2018

Infecció de pròtesi de genoll o maluc: Diferències entre infecció aguda i crònica

Infección de prótesis de cadera o de rodilla

La infecció de pròtesis articular és una de les complicacions més importants després de la col·locació d’una pròtesi articular. La incidència és d’entre el 1 i el 3% en pròtesis primàries i pot assolir valors del 10-15% en cirurgies de revisió. En aquest post explicarem les diferències bàsiques entre la infecció aguda i crònica d’una pròtesi de genoll o maluc.

LA INFECCIÓ DE PRÒTESIS, DIFERENT A LES ALTRES

La infecció protèsica de genoll o maluc és una infecció associada a un implant inert, la pròtesi, i per tant la seva fisiopatologia, diagnòstic i tractament és diferent a altres infeccions més conegudes i freqüents en el nostre entorn com una pneumònia, un abscés,… En el cas de la infecció de pròtesi, el biofilm , que es defineix com una comunitat de microorganismes que viu adherida irreversiblement a una superfície inert, adquireix molta importància.

INFECCIÓ DE PRÒTESIS AGUDA VS CRÒNICA

Durant els últims anys s’han utilitzat diferents classificacions, però probablement la classificació més útil, des d’un punt de vista terapèutic, és la que divideix la infecció protèsica en infecció aguda (incloent en aquest grup les infeccions hematógenas) i infecció crònica.

La infecció aguda es defineix com aquella que es produeix entre pocs dies o setmanes, fins als 3 mesos des de la col·locació d’una pròtesi articular. Les infeccions hematògenes són les que es produeixen des d’un focus sèptic i colonitzen de manera aguda una pròtesi “normofuncionant”. En aquests dos tipus d’infeccions, el biofilm no està madur, i encara podem conservar la pròtesi mitjançant un desbridament, amb recanvi de components mòbils i tractament antibiòtic. Per tant, el diagnòstic i tractament precoços són essencials per evitar l’evolució a una forma crònica, que comporta la necessitat de recanviar la pròtesi articular, amb el consegüent increment de morbimortalitat per al pacient.

Dr. Guillem Bori

“Davant d’una infecció de pròtesi aguda, el diagnòstic i tractament precoços són essencials per evitar l’evolució a una forma crònica”

Dr. Guillem Bori

La infecció crònica és aquella que es produeix passats 3 mesos des de la col·locació d’una pròtesi articular. En aquest tipus d’infecció, el biofilm ja està madur, i la retirada de la pròtesi és indispensable per a la curació del pacient, a més d’un tractament antibiòtic adequat.

Des del punt de vista quirúrgic, en casos d’infecció crònica de pròtesis podem utilitzar bàsicament dues estratègies quirúrgiques: recanvi en 1-temps o recanvi en 2-temps.

ORIGEN DE LA INFECCIÓ DE PRÒTESI

La majoria de les infeccions protèsiques són causades per bacteris. De manera general, els gèrmens més freqüentment implicats en el nostre medi són del gènere Estafilococ (60%), sent el Staphylococcus aureus més freqüent que el Staphylococcus epidermidis ; 35% versus 25%. Després trobem bacils gramnnegatius (36%) (Escherichia coli 13%, Pseudomonas aeruginosa 11% i Proteus spp . 7%) i Enterococ spp . (11%). Les infeccions polimicrobianes representen al voltant de l’20% i les infeccions causades per fongs, com la Càndida, són excepcionals. L’etiologia varia lleugerament si estem davant d’una infecció aguda on predomina S. aureus , o una infecció crònica on predomina S. epidermidis.

Davant d’una infecció de pròtesi de genoll o maluc, sigui aguda o crònica, és important tant el diagnòstic precoç com un tractament quirúrgic i antibiòtic adequat. Tot això realitzat en un centre amb àmplia experiència i amb professionals especialistes en aquest tipus d’intervencions.

 

Be Sociable, Share!

Escriu un comentari

Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella