Blog de Rehabilitación

Programar visita

Blog de Rehabilitación

@barnaclinic

14 abril, 2022

Limfedema: què és, causes, tractament i com prevenir-ho

Linfedema

El limfedema és un acúmul de líquid limfàtic crònic. Es tracta d’una patologia que, encara que millora amb el tractament, mai no desapareix del tot. Aquest tractament del limfedema s’ha de fer en un servei de Rehabilitació que disposi d’una unitat especialitzada.

Dra. Sandra Vázquez

«L’elevada prevalença de limfedema amb el seu impacte en la qualitat de vida i l’eficàcia incompleta de les teràpies actuals fa aconsellable la instauració de programes de prevenció que facin possible una detecció i tractament precoç»

Dra. Sandra Vázquez, Metge Especialista a Medicina Física i Rehabilitació a Hospital Clínic de Barcelona i de barnaclínic+

Causes del limfedema

Causes primàries

La principal causa de limfedema és la falta congènita de gots i ganglis limfàtics d’una zona determinada del cos.

Causes secundàries

Altres possibles causes estan relacionades amb una intervenció quirúrgica o amb un traumatisme que comporten una pèrdua de ganglis limfàtics.


El limfedema de càncer de mama

A països desenvolupats la principal causa de limfedema és la secundària a les neoplàsies, sobre complicacions i el seu tractament. El més freqüent al nostre medi és el limfedema secundari a càncer de mama.

S’estima que el 20% dels pacients diagnosticats de càncer de mama desenvoluparan un limfedema a extremitat superior als 6 mesos, el 36% a l’any i el 54% als 36 mesos. Els factors de risc més rellevants són el nombre de ganglis limfàtics extirpats en la cirurgia, la radioteràpia i l’obesitat.


Aspectes importants a tenir en compte

Símptomes i manifestacions clíniques

No hi ha molts símptomes del limfadema, però, davant la falta congènita de gots i gànglis limfàtics o després de la pèrdua dels mateixos en una cirurgia o per un traumatisme, s’haurà de prestar atenció a les manifestacions clíniques següents.

Tractament del limfedema

El tractament integral del limfedema consisteix en una sèrie de mesures preventives i terapèutiques dutes a terme en un servei de Rehabilitació especialitzat. Un cop ja ha aparegut, es pot tractar amb diferents tècniques: drenatge limfàtic, pressoteràpia, exercicis i mesures de contenció (embenats compressius i peces de compressió a mida)…

D’altra banda, actualment també hi ha tècniques quirúrgiques pal·liatives. Tot i això, la cirurgia del limfedema està indicada només en casos molt seleccionats.

Com prevenir el limfedema i altres recomanacions

L’objectiu principal del tractament rehabilitador és evitar-ne l’aparició o la progressió. Per això, s’hauran de seguir les pautes de prevenció del limfedema següents:

  1. Realitzar els exercicis recomanats diàriament.
  2. Si s’ha receptat mànega de compressió, portar-la sempre, només retirar-la a la nit.
  3. En retirar la màniga, fer auto drenatge limfàtic (suau, sentit ascendent). Després aplicar crema hidratant.
  4. No dormiu sobre el braç afectat.
  5. En períodes de descans mantenir el braç elevat amb coixins.

VOLS CONTACTAR AMB LA DRA. SANDRA VÁZQUEZ?

DEMANAR CITA PRESENCIAL | SOL·LICITAR TELEVISITA

Escriu un comentari

Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella