Blog de Cirugía del Páncreas


Programar visita

Blog de Cirugía del Páncreas

  1. 29 November, 2018

    La fibrosi quística: Què és, com afecta al pàncrees i com tractar-la

    Fibrosis quística del páncreas

    La fibrosi quística (FQ, també anomenada mucoviscidosi) és una malaltia que, històricament, es definia com la presència de moc espès i de fibrosi en el pàncrees i / o en el pulmó. La fibrosi quística generalment s’iniciava en edats molt primerenques (infància), comportava una insuficiència respiratòria progressiva i té molt mal pronòstic per al malalt ja que pocs arribaven l’edat adulta. Avui en dia, el diagnòstic i el tractament de la fibrosi quística han evolucionat molt, de tal manera que l’esperança de vida dels malalts ha augmentat de forma molt notable, i pot apreciar altres manifestacions clíniques que prèviament eren desconegudes. Leer más…