Blog de Cardiología y Cirugía Vascular

Programar visita

Blog de Cardiología y Cirugía Vascular

@barnaclinic

7 maig, 2019

A qui pot afectar la Mort Sobtada i què és la Síndrome de Brugada?

La Mort Sobtada és la parada cardíaca sobtada i inesperada que es produeix en una persona aparentment sana. Així doncs, pot afectar qualsevol persona i en qualsevol moment. A Espanya es produeixen 30.000 casos a l’any i diversos milions a tot el món.

La Síndrome de Brugada és una malaltia genèticament determinada, ocasionada per la presència d’una mutació que afecta l’electricitat del cor. Aquesta alteració originarà arítmies ventriculars que, en casos greus, poden arribar a provocar la Mort Sobtada.

Principals causes de la Mort Sobtada

Com hem dit a l’inici, les persones que pateixen una Mort Sobtada es trobaven aparentment sanes. Per aquest motiu, el més important és saber identificar aquelles persones que es troben en risc de patir-la.

La principal causa de Mort Sobtada és la cardiopatia isquèmica, provocada per una obstrucció de les artèries coronàries. Alguns factors de risc que podrien provocar aquest tipus d’obstrucció serien: l’obesitat, la presència d’hipercolesterolèmia i / o de diabetis, hipertensió arterial, el tabaquisme i el sedentarisme.

A qui pot afectar la Mort Sobtada?

No obstant això, les persones que presenten un risc més elevat de patir una Mort Sobtada són aquelles que han tingut un infart de miocardi previ o que tenen algun tipus de cardiopatia estructural. També tenen risc de patir-les persones que, tot i tenir un cor normal des del punt de vista de l’estructura, presenten risc perquè tenen el que anomenem malalties genèticament determinades des del punt de vista elèctric. Entre aquestes malalties es troben: la Síndrome de Brugada, la Síndrome del QT llarg o la Síndrome del QT curt.

“Les persones que presenten major risc de Mort Sobtada són aquelles que han tingut un infart de miocardi previ, que tenen algun tipus de cardiopatia estructural o que pateixen una malaltia elèctrica genèticament determinada”

“La interpretació correcta de l’electrocardiograma és la base de tot allò que fem a la prevenció de la Mort Sobtada i les arítmies cardíaques”

Dr. Josep Brugada

Què és la Síndrome de Brugada?

La Síndrome de Brugada és una malaltia genèticament determinada provocada per la presència d’una mutació que afecta els canals de sodi del cor. Els canals de sodi són els responsables de l’electricitat del mateix. El cor necessita electricitat per funcionar i, aquestes alteracions genètiques, modifiquen o limiten la seva correcta activitat elèctrica. En els casos més greus, aquesta mutació pot conduir a arítmies ventriculars malignes que provoquin la Mort Sobtada de l’individu.

“La Síndrome de Brugada és una malaltia genèticament determinada, que afecta els canals elèctrics del cor i que pot arribar a provocar la mort sobtada de l’individu”

Dr. Josep Brugada


VOLS CONTACTAR AMB EL DR. JOSEP BRUGADA?

DEMANAR CITA

Escriu un comentari

Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella