Blog de Endocrinología

Programar visita

Blog de Endocrinología

@barnaclinic

19 March, 2019

Encara no saps què és el risc cardiovascular. T’ho explico…

Riesgo cardiovascular - Risc cardiovascular

POST DEL DR. EMILIO ORTEGA

El risc cardiovascular és la probabilitat que una persona o conjunt de persones puguin tenir un esdeveniment cardiovascular en un termini determinat de temps. En aquesta definició hi ha diversos elements que s’han d’explicar: els conceptes de “risc” i “probabilitat”, a què ens referim amb “conjunt de persones”, què és un “esdeveniment cardiovascular”, què significa i quina importància té el “temps” , i com es fa “prevenció” cardiovascular. Vegem…

1. EL RISC CARDIOVASCULAR I LA PROBABILITAT: LA INCERTESA DE LES MALALTIES CRÒNIQUES

Quan parlem d’un risc no ens referim a una certesa. En les malalties o condicions cròniques (com són les malalties cardiovasculars) treballem amb probabilitats, que seran majors o menors depenent del tipus de malaltia o dels factors de risc cardiovascular que tingui aquesta persona o grup de persones.

2. RISC CARDIOVASCULAR DE LA POBLACIÓ, DEL GRUP, DE LA PERSONA

En general, l’avaluació del risc cardiovascular es realitza per intentar predir (i evitar) la probabilitat que es produeixin certs esdeveniments cardiovasculars en una població. No obstant això, i més en l’era de la medicina personalitzada, cada vegada més persones necessiten i busquen conèixer SEU risc cardiovascular personalitzat i individual, o almenys el de les persones molt similars a ella (pe. el de les persones que tenen diabetis).

Dr. Emilio Ortega - Endocrinología

“Cada vegada més persones necessiten i busquen conèixer SEU risc cardiovascular personalitzat i individual”

Dr. Emilio Ortega Martínez de Victoria

3. L’ESDEVENIMENT CARDIOVASCULAR: UNA MALA NOTÍCIA QUE HO CANVIA TOT

Més del 90% dels esdeveniments o malalties cardiovasculars es produeixen per l’enduriment de les artèries i la formació en elles de plaques d’ateroma: aterosclerosi. Aquestes plaques poden generar esdeveniments cardiovascular aguts (com l’infart o l’angina de pit, o el ictus o infart cerebral), o crònics, com l’angina de pit crònica, la malaltia dels “miradors d’aparadors”, alguns tipus de demència, la insuficiència renal o certs problemes d’erecció.

“Més del 90% dels esdeveniments o malalties cardiovasculars es produeixen per la arteriosclerosi”

Dr. Emilio Ortega Martínez de Victoria

VOLS DEMANAR UNA AVALUACIÓ PERSONALITZADA DEL TEU RISC CARDIOVASCULAR?

DEMANAR CITA

4. EL TEMPS EN EL RISC CARDIOVASCULAR: LA CRÒNICA D’UN ESDEVENIMENT ANUNCIAT?

El temps en què la persona ha estat o està exposada als factors de risc cardiovascular és important: es necessita temps perquè es produeixi l’aterosclerosi, i perquè aquesta doni lloc a l’esdeveniment clínic. “Ja es veia venir”, diu la gent. Per això, el risc de tenir un esdeveniment cardiovascular comença a incrementar-se amb l’edat, especialment a partir dels 50 anys en l’home i de les 55 a la dona.

“El risc cardiovascular s’incrementa amb l’edat, especialment a partir dels 50 anys en l’home i de les 55 a la dona

Dr. Emilio Ortega Martínez de Victoria

5. EVITAR UN ESDEVENIMENT CARDIOVASCULAR ÉS POSSIBLE

No fumisredueix la ingesta d’alcoholpractica alguna activitat física regularment , perd algun quilo si estàs en sobrepès, i intenta adoptar un patró de dieta mediterrània. A més, necessites una avaluació personalitzada i global del teu risc cardiovascular, i controlar de manera integrada els teus factors de risc (diabetis, colesterol, pes, hipertensió, etc.) d’acord a aquesta avaluació. En alguns casos pot ser necessària alguna prova de laboratori o d’imatge complementària (ecografia, scanner, etc.) perquè el metge pugui aconsellar millor, i tu puguis conèixer i entendre millor el teu risc i com reduir-lo.

Dr. Emilio Ortega - Endocrinología

No fumisredueix la ingesta d’alcoholpractica alguna activitat física regularment , perd algun quilo si estàs en sobrepès, i intenta adoptar un patró de dieta mediterrània

Dr. Emilio Ortega Martínez de Victoria


VOLS CONTACTAR AMB EL DR. EMILIO ORTEGA MARTÍNEZ DE VICTORIA?

DEMANAR CITA

Escriu un comentari

Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella