Blog de Cardiología y Cirugía Vascular

Programar visita

Blog de Cardiología y Cirugía Vascular

@barnaclinic

6 març, 2020

La TAVI, tractament mínimament invasiu de l’estenosi aòrtica greu

L’estenosi d’aorta és una malaltia valvular produïda per la rigidesa i calcificació de la vàlvula aòrtica. En aquests casos, la vàlvula aòrtica no s’obre de forma correcta, dificultant que la sang flueixi amb normalitat. Amb els anys, l’estenosi aòrtica pot fer-se severa, provocant símptomes com: dispnea (ofec), dolor toràcic o síncopes (pèrdues de coneixement). Per al tractament de l’estenosi aòrtica greu hi ha dues opcions: la cirurgia i l’implant transcatéter (TAVI o TAVR). La cirurgia sol ser el tractament d’elecció, però, certs pacients presenten un alt risc per a una operació convencional a cor obert. En aquests casos, la TAVI és la millor alternativa.

Què és la Tavi? L’implant transcatéter de vàlvula aòrtica

La tècnica TAVI és l’implant de manera no invasiva o mínimament invasiva d’una pròtesi aòrtica per via transcatéter. Com hem dit, és la intervenció indicada per a aquells pacients que presenten una obstrucció severa de la vàlvula aòrtica, que pateixen símptomes derivats i un alt risc per a la cirurgia convencional.

“La TAVI està indicada en aquells pacients que presenten una obstrucció de la vàlvula aòrtica amb símptomes derivats i que, a més, presenten un alt risc per a una operació de tipus convencional a cor obert”

Dr. Manel Sabaté

En què consisteix i quant dura la TAVI?

En l’actualitat, la TAVI es realitza mitjançant anestèsia local i sedació conscient, sense necessitat d’anestèsia general. Per a la seva realització, es procedeix a la punció de, normalment, l’artèria femoral i s’introdueix un catèter. Mitjançant el catèter es fa arribar una pròtesi valvular sobre una malla metàl·lica (stent) que es col·loca sobre la vàlvula estenòtica. Un cop col·locada, es comprova la seva funcionalitat i es retira el catèter.

En general, el procediment d’implant de la pròtesi valvular, des de la introducció del catèter fins a la seva col·locació sobre la vàlvula malalta i retirada del catèter, té una durada d’uns 30 minuts i està guiat mitjançant ecografia transtoràcica.

 

Beneficis de la TAVI

La realització del TAVI requereix de tecnologia avançada, una sala d’hemodinàmica preparada i un equip multidisciplinari expert. Amb tot això es pot garantir un alt percentatge d’èxit. Els beneficis de la TAVI estan relacionats, sobretot, amb la menor invasivitat de la mateixa. Aquest tipus d’intervenció és molt menys agressiva per al pacient que la cirurgia convencional i comporta la consegüent reducció de el temps d’hospitalització i de recuperació. En aquest sentit, els pacients poden ser donats d’alta a les 24/48 hores de la intervenció i, habitualment, poden realitzar vida normal a el cap d’una setmana.

“Indubtablement, el gran avantatge d’aquesta tècnica és la ràpida recuperació dels pacients. La majoria dels pacients poden anar-se’n a casa en 24 – 48 hores “

Dr. Manel Sabaté

Possibles complicacions de la TAVI

En centres amb l’experiència del nostre, les complicacions de la TAVI són molt escasses. Només en un 10% de casos pot presentar-se la necessitat d’implantar un marcapassos. Les complicacions severes o greus, en canvi, es presenten encara menys freqüentment, concretament en menys d’un 1% dels procediments.


VOL CONTACTAR AMB EL DR. MANEL SABATÉ?

DEMANAR CITA PRESENCIALSOL·LICITAR TELEVISITA

Escriu un comentari

Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella