Blog de Cardiología y Cirugía Vascular

Programar visita

Blog de Cardiología y Cirugía Vascular

@barnaclinic

9 juny, 2021

Els dispositius d’assistència ventricular, una nova opció per a la insuficiència cardíaca

Fins no fa gaire, l’única opció quan el cor deixava de funcionar era un trasplantament cardíac. La dificultat per trobar donants i les condicions d’alguns pacients que desaconsellaven l’operació feien que aquesta fos una teràpia de minoritària. No obstant això, l’evolució tecnològica dels darrers anys ha permès trobar una solució amb el desenvolupament dels dispositius d’assistència ventricular, també conegut com a dispositiu d’assistència circulatòria mecànica o cor artificial ambulatori.

“Aquests pacients que no podien rebre un trasplantament de cor fins ara es tractaven només amb medicació, la qual cosa limitava molt la capacitat dels metges d’atendre’ls. Però actualment, amb el desenvolupament de tots aquests dispositius d’assistència ventricular el pacient pot recuperar la seva qualitat de vida, allargar la seva supervivència i fins i tot en alguns pacients poder arribar a ser candidats per rebre un altre tipus de teràpia definitiva, com un trasplantament cardíac, explica el Dr. Daniel Pereda, cirurgià cardiovascular de barnaclínic+, que assenyala com en el cas que finalment el pacient no sigui candidat a trasplantament, aquests dispositius poden usar-se també com a teràpia de destinació i implantar-se de manera indefinida perquè visqui la resta de la seva vida aprofitant la funció de la màquina.

Dr. Daniel Pereda - Cirujano cardiovascular

“Actualment, amb el desenvolupament de tots aquests dispositius d’assistència ventricular el pacient pot recuperar la seva qualitat de vida, allargar la seva supervivència i fins i tot en alguns pacients poder arribar a ser candidats per rebre un altre tipus de teràpia definitiva, com un trasplantament cardíac

Dr. Daniel Peredacirurgià cardiovascular de barnaclínic+

Els dispositius d’assistència ventricular són unes bombes mecàniques implantables que ajuden a cor a insuflar des de les càmeres inferiors del cor, els ventricles, cap a la resta del cos. D’aquesta manera permeten assistir la funció de cor malalt i així aquest és una altra vegada capaç de bombar sang amb prou força, ajudant a suplir la funció circulatòria.

Circulació extracorpòria: quan el cor ja no n’hi ha prou

Una de les malalties cardiovasculars més comunes és la insuficiència cardíaca. Aquesta és una afecció que es produeix quan el cor ja no pot bombar sang rica en oxigen a la resta del cos de forma eficient. Sol manifestar-se després que altres trastorns hagin malmès o debilitat el cor, encara que no cal que aquest estigui debilitat per provocar una insuficiència cardíaca. L’envelliment també juga un important paper en aquesta patologia.

“Cada dia la nostra població envelleix més i els tractaments farmacològics poden fer que les persones puguin viure molts anys després de tenir una malaltia aguda cardiovascular, com ara un infart. Això incideix en un augment de la prevalença d’aquesta malaltia”, explica el Dr. Juan Carlos Pérez-Alva, cardiòleg intervencionista de l’Instituto Cardiovascular de Puebla (Mèxic). Lamentablement el maneig farmacològic de la insuficiència cardíaca té un límit i això ha motivat la necessitat d’un desenvolupament tecnològic que ha permès trobar una solució.

Dr. Juan Carlos Pérez Alva“Cada dia la nostra població envelleix més i els tractaments farmacològics poden fer que les persones puguin viure molts anys després de tenir una malaltia aguda cardiovascular, com ara un infart”

Dr. Juan Carlos Pérez-Alvacardiòleg intervencionista de l’Instituto Cardiovascular de Puebla (Mèxic)

La insuficiència cardíaca pot ser de dos tipus: aguda o crònica. En el primer cas aquesta es produeix per un deteriorament sobtat de la funció cardíaca motivada per algun tipus de malaltia, com poden ser les miocarditis, que és la inflamació del múscul cardíac que pot ser deguda a una infecció viral però també com a conseqüència d’una reacció a un medicament o part d’una afecció inflamatòria més general. “Són pacients que estan bé i sobtadament deixen d’estar-ho a conseqüència d’un problema. Quan el mal que causa la malaltia és greu, l’única manera de vegades de tractar el pacient és soportarles la circulació amb un dispositiu d’assistència ventricular”, explica el Dr. Daniel Pereda.

Altres pacients en canvi presenten quadres crònics, amb una insuficiència cardíaca que va progressant al llarg dels anys fins que arriben a un punt en què la malaltia els limita tant que no són capaços de portar una vida normal i tenen una supervivència molt limitada . “En aquest tipus de pacients es valoren diverses opcions. Abans la solució definitiva era un trasplantament, quan el maneig farmacològic es tornava insuficient. Ara a més hi ha l’opció d’aquests dispositius que poden ser aviat una solució intermèdia fins que sigui possible el trasplantament o en alguns casos una solució definitiva si calgués”, continua explicant el Dr. Daniel Pereda.

Avantatges del dispositiu d’assistència circulatòria mecànica

En l’actualitat hi ha al mercat diferents tipus de dispositius d’assistència ventricular, el que permet als cirurgians seleccionar el que es pugui adaptar millor a cada cas concret. Així és possible aconseguir una gran personalització en el tractament.

Un altre dels avantatges rau en el tipus d’abordatge que s’empra normalment per a la col·locació d’aquests dispositius. De forma habitual s’utilitza una cirurgia mínimament invasiva i fins i tot cirurgia robòtica, amb la qual no és necessari obrir el tòrax del pacient com es fa de forma convencional. “A través d’unes petites incisions a la paret toràcica podem realitzar la intervenció. Això és un avantatge sobretot si tenim en compte que molts dels nostres pacients són d’edat avançada i presenten altres malalties. Aquesta intervenció fa que la seva recuperació sigui més fàcil a més de reduir el temps de l’operació”, afegeix el Dr. Daniel Pereda.

Convenis de col·laboració

El Grup Hospital Clínic és un referent a Europa en aquest tipus d’intervencions. Per desgràcia, no tots els països tenen un grau similar d’accés a aquestes noves tècniques. “A Llatinoamèrica aquestes tecnologies ens sobrepassen i l’implant d’això cors artificials ambulatoris pot semblar molt llunyà” comenta el Dr. Juan Carlos Pérez-Alva.

Per aquest motiu és que diferents institucions hospitalàries, com el Instituto Cardiovascular de Puebla (Mèxic), han signat convenis de col·laboració amb barnaclínic+ que els permeten tenir accés a aquesta tecnologia actualment. “Així els nostres pacients poden beneficiar-se d’aquests cors artificials que han demostrat una gran utilitat en casos de malaltia cardíaca molt avançada, millorant molt la seva expectativa de vida”, conclou el Dr. Pérez-Alva.

Dr. Juan Carlos Pérez Alva

“Gràcies al conveni de col·laboració amb barnaclínic+ els pacients mexicans puden beneficiar-se d’aquests cors artificials que han demostrat una gran utilitat en casos de malaltia cardíaca molt avançada, millorant molt la seva expectativa de vida”

Dr. Juan Carlos Pérez-Alvacardiòleg intervencionista de l’Instituto Cardiovascular de Puebla (Mèxic)


Vols contactar amb el Dr. Daniel Pereda?

DEMANAR CITA PRESENCIALSOL·LICITAR TELEVISITA

Escriu un comentari

Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella