Blog barnaclínic


  1. 14 febrer, 2018

    Carcinomatosi peritoneal: Què és i quin és el seu tractament?

    Carcinomatosis Peritoneal - Carcinomatosi Peritoneal - Peritoneal carcinomatosis

    La Carcinomatosi Peritoneal o Carcinosis del Peritoneu (CP) es defineix per tota disseminació tumoral que afecta de forma localitzada o massiva, a la serosa del peritoneu i als òrgans veïns. De forma majoritària pot tenir dos orígens: el mateix peritoneu (Pseudomixoma, Mesotelioma), un origen en tumors del tracte digestiu o ginecològic.

    Llegir més…