Blog barnaclínic


14 febrer, 2018

Carcinomatosi peritoneal: Què és i quin és el seu tractament?

Carcinomatosis Peritoneal - Carcinomatosi Peritoneal - Peritoneal carcinomatosis

La Carcinomatosi Peritoneal o Carcinosis del Peritoneu (CP) es defineix per tota disseminació tumoral que afecta de forma localitzada o massiva, a la serosa del peritoneu i als òrgans veïns. De forma majoritària pot tenir dos orígens: el mateix peritoneu (Pseudomixoma, Mesotelioma), un origen en tumors del tracte digestiu o ginecològic.

Tractament de la carcinomatosi peritoneal

La realització de tècniques com la Peritonectomies i la Perfusió hipertèrmic de la Cavitat Abdominal han suposat una revolució en el tractament de les persones que pateixen carcinomatosi peritoneal, abans considerats terminals, ja que s’han aconseguit supervivències majors al 70% als 5 anys en algunes d’aquestes patologies, amb una excel·lent qualitat de vida.

Gràcies als últims avenços en el tractament de la carcinomatosi peritoneal aconseguim supervivències majors al 70% als 5 anys amb una excel·lent qualitat de vida

Els pacients afectes d’aquesta malaltia, abans considerats com a terminals i una esperança de vida inferior als 3 mesos, poden disposar de:

Una cirurgia cito-reductora (Peritonectomía), és a dir extirpar tot el peritoneu parietal i els nòduls tumorals del peritoneu visceral, en moltes ocasions amb resecció d’òrgans afectats (còlon, estómac, melsa, recte) i en un segon temps en finalitzar la Peritonectomía, una Perfusió Hipertérmica de la cavitat abdominal amb fàrmacs quimioteràpics.

La Perfusió Hipertérmica de la cavitat abdominal consisteix a col·locar 4 cànules en la cavitat abdominal en finalitzar la Peritonectomía. Tancar la cavitat abdominal, connectar les cànules a una bomba (Performer®) per mitjà d’un circuit de circulació extracorporia.

Amb l’objectiu d’aconseguir realitzar una hipertèrmia de la cavitat abdominal (40-41 º C) i administrar durant 60-90 minuts (en funció del tipus de tumor) els fàrmacs quimioteràpics.

Aquesta tècnica d’hipertèrmia es denomina Hipertèrmia amb Abdomen Tancat, el nostre grup creu que és una tècnica més segura quant a la distribució i acció del fàrmac i menys contaminant cap al personal sanitari, en lloc de la Hipertèrmia amb Abdomen Obert menys segura en la distribució del fàrmac i més contaminant.


Escriu un comentari

Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella