Blog barnaclínic


  1. 12 setembre, 2022

    Un nou sistema innovador guia el personal durant l’obtenció de mostres

    ProTube - sistema obtención de muestras

    Amb l’objectiu de minimitzar els possibles errors en la presa de mostres dels pacients i a més garantir-ne la traçabilitat, al Grup Hospital Clínic s’ha començat a utilitzar un sistema innovador: Protube. Mitjançant aquest sistema s’ajuda el personal d’infermeria durant tot el procés d’obtenció de mostres, des de la identificació inequívoca del pacient mitjançant la lectura d’un codi de barres fins a la selecció dels contenidors i l’ordre d’ompliment, a més de permetre la traçabilitat de les mostres en temps real.

    Llegir més…