Blog barnaclínic


12 setembre, 2022

Un nou sistema innovador guia el personal durant l’obtenció de mostres

ProTube - sistema obtención de muestras

Amb l’objectiu de minimitzar els possibles errors en la presa de mostres dels pacients i a més garantir-ne la traçabilitat, al Grup Hospital Clínic s’ha començat a utilitzar un sistema innovador: Protube. Mitjançant aquest sistema s’ajuda el personal d’infermeria durant tot el procés d’obtenció de mostres, des de la identificació inequívoca del pacient mitjançant la lectura d’un codi de barres fins a la selecció dels contenidors i l’ordre d’ompliment, a més de permetre la traçabilitat de les mostres en temps real.

“La implantació dʻaquest sistema suposa una etapa més dins del procés dʻinnovació continuada que realitzem al Centre dʻExtraccions. En aquesta ocasió, la introducció del sistema ProTube permet millorar també els circuits de treball interns del laboratori, ja que es redueix el temps de resposta aconseguint, a més a més, un millor control de la mostra. Tot plegat redunda en una millora clara en l’atenció al pacient, la seguretat i una millor qualitat analítica total”, conclou el Dr. Josep Lluís Bedini, cap de l’Àrea Operativa CORE del Centre d’ExtraccionsCentre de Diagnòstic Biomèdic (CDB) de l’Hospital Clínic.

“La introducció del sistema ProTube permet millorar també els circuits de treball interns del laboratori, ja que es redueix el temps de resposta aconseguint, a més, un millor control de la mostra. Tot plegat redunda en una millora clara en latenció al pacient”

Dr. Josep Lluís Bedini, cap de l’Àrea Operativa CORE del Centre d’ExtraccionsCentre de Diagnòstic Biomèdic (CDB)

Des de la porta al laboratori

El procés del nou sistema comença tot just arribar el pacient al Centre d’Extraccions en el dia i hora de la seva cita. El primer pas consisteix a identificar-lo en un dels dispensadors de torns mitjançant la cita de l’extracció, la targeta sanitària o el DNI. El dispensador us dóna un torn que conté el número d’ordre i el codi de barres de la petició que serà llegit posteriorment al box d’extracció pel sistema. Des d’aquest moment quedarà en coneixement del laboratori tot esperant rebre les mostres.

La data de registre al dispensador, el temps d’espera del pacient, la infermera que l’ha atès i l’extracció, els contenidors utilitzats, el circuit que han realitzat les mostres o quant de temps ha portat el procés, són exemples d’alguns de dades que el dispositiu pot recopilar. “Des del Box d’extracció fem l’autogestió dels pacients que són a la sala d’espera. El sistema ens assisteix a tots els passos i ens indica el nombre de tubs necessaris o si la mostra requereix alguna condició especial, com ara protegir-la de la llum”, explica Eva Albesa, coordinadora assistencial del Centre d’ExtraccionsCentre de Diagnòstic Biomèdic (CDB) del Clínic.

Una implantació progressiva

El Centre d’Extraccions atén una mitjana de 950 pacients diaris on es fan extraccions de sang i obtencions de mostra de qualsevol complexitat. “Això fa que es requereixin sistemes automatitzats i traçables que blindin la seguretat de tot el procés des de l’acollida del pacient fins a l’arribada de les mostres al laboratori”, explica Dolores Jaén, cap de gestió d’infermeria del Centre de Diagnòstic Biomèdic (CDB) del Clínic.

Des del gener del 2020 i després de dos anys de projecte d’adaptació als sistemes de Laboratori del CDB i de l’Hospital, el Centre d’Extraccions compta a cada box amb aquest sistema. La implantació a les sales d’hospitalització ha requerit el disseny d’un carretó de transport adaptat, que permet apropar el sistema a la capçalera del pacient garantint la seguretat durant tot el procés.

Aquest sistema a més del Centre d’Extraccions de l’Hospital també s’ha instal·lat a diverses sales d’hospitalització, on es continuarà de manera progressiva amb la implantació fins a aconseguir l’objectiu d’establir-lo a totes les unitats i seus durant l’any 2022.


 

Escriu un comentari

Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella