Blog barnaclínic


27 març, 2019

EstimTrack arriba a barnaclínic+, informació en temps real de l’estat del pacient quirúrgic

Estimtrack barnaclínic+

Des de fa unes setmanes, la sala d’hospitalització de barnaclínic+ compta amb un nou sistema d’informació en temps real per a familiars de pacients quirúrgics. EstimTrack és una eina que permet monitoritzar i tenir informació en tot moment del procés quirúrgic i l’estat del pacient que està sent operat. Aquesta informació pot consultar-se des de les pantalles de la sala d’Hospitalització o bé des de qualsevol dispositiu mòbil, gràcies a l’aplicació (disponible per Android i iOS).

PER A QUÈ SERVEIX ESTIMTRACK?

EstimTrack va néixer el 2016 com un projecte pensat per a l’Àrea Quirúrgica de l’Hospital Clínic de Barcelona. Arriba a la Sala d’Hospitalització de barnaclínic+ després de demostrar-se una eina extremadament eficient i molt útil, que permet reduir l’estrès i l’ansietat dels familiars i millorar la gestió dels processos en l’Àrea Quirúrgica. A més, recentment va guanyar el primer premi en la categoria “Iniciatives innovadores de gestió” del Programa Avançat de Gestió Sanitària que organitzen l’escola de negocis IESE i Novartis.

EstimTrack permet reduir l’estrès i l’ansietat dels familiars i millorar la gestió dels processos en l’Àrea Quirúrgica

COM FUNCIONA ESTIMTRACK?

El sistema EstimTrack, desenvolupat per un equip intern de l’Hospital Clínic de Barcelona en col·laboració amb la startup que porta el seu nom, basa el seu funcionament en tecnologia d’aprenentatge automàtic o machine learning. És a dir, utilitza dades històriques i exemples per a preveure la durada dels processos i les intervencions. Aquestes dades s’utilitzen per a, a través de les pantalles o dels dispositius mòbils, representar en quina part del procés quirúrgic es troba cada pacient. Amb això, s’aconsegueix una millora dels processos, un millor coneixement de la durada de les intervencions i la reducció de l’espera per part dels pacients. Els familiars, en estar informats en tot moment de l’estat del pacient, com hem dit, pateixen menys estrès i no estan condicionats a esperar notícies des de la sala d’espera o l’habitació.

EL PROCÉS DE ESTIMTRACK A BARNACLÍNIC+

1. Assignació d’un número per al pacient

En la preparació de la cirurgia, a l’inici del procés quirúrgic a la sala d’hospitalització, els familiars reben el número que EstimTrack ha assignat al pacient. S’assigna un número per protegir en tot moment la seva identitat i mantenir l’anonimat.

2. Explicació i descàrrega del app

El personal de la Sala d’Hospitalització informa llavors del funcionament de l’eina i de la possibilitat de consultar l’estat del seu familiar a les pantalles o des del seu dispositiu mòbil, descarregant l’aplicació.

3. Seguiment a través de les pantalles o el mòbil

A partir d’aquest moment, els familiars coneixen l’estat del pacient gràcies a informació comprensible, amb un disseny amigable, senzill i molt clar, basat en iconografia fàcilment recognoscible. Amb un ordre del procés d’esquerra a dreta i diferenciant cada fase, les icones que apareixen en cada sector ofereixen informació sobre l’estat de la cirurgia, la durada i el nombre d’habitació assignat per al familiar.

4. Missatges en temps real

Durant el procés quirúrgic, a través dels tablets instal·lats en els quiròfans de l’Àrea Quirúrgica i en la Unitat de Recuperació Post Anestèsia (URPA), l’equip implicat pot enviar informació immediata als familiars, a més d’assignar tasques per al personal auxiliar (neteja , esterilització, portalliteres, etc.).VOL DESCARREGAR L’APLICACIÓ PER CONSULTAR ESTIMTRACK AL SEU MÒBIL?

GOOGLE PLAY   APP STORE

Escriu un comentari

Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella