Blog barnaclínic


30 març, 2023

Ciberatac al Grup Clínic Barcelona

Des de barnaclínic+ us volem comunicar que, en data de 5 de març de 2023, l’hospital Clínic Barcelona va patir un ciberatac de tipus Ransomware que va afectar parcialment als nostres sistemes en la mesura que compartim plataformes. Des de la seva detecció, tal com informa el Clínic a la seva web s’està treballant conjuntament amb l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya i amb el Cos de Mossos d’Esquadra.

Aquesta situació ha estat comunicada a l’Autoritat catalana de Protecció de Dades (APDCAT) mitjançant Notificació de Violació de Seguretat el proppassat 17 de març de 2023.

En data 30 de març de 2023, s’ha detectat la publicació a la Dark web per part dels ciberatacants de diverses dades de caràcter personal de pacients, professionals i d’entitats col·laboradores, així com de proveïdors.

Tal i com s’havia preavisat per part de l’hospital Clínic Barcelona i de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, malauradament avui s’ha tingut constància que la confidencialitat de les dades personals indicades s’ha vist compromesa.

Mitjançant el present comunicat, barnaclínic+, com a Responsable del Tractament de les seves dades, d’acord amb el que estableix l’article 9.2 i 3 del Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril relatiu a la protecció de les persones físiques en relació amb el tractament de les seves dades personals (en endavant, el RGPD), informa que s’ha vist compromesa la confidencialitat de:

1. Dades identificatives i de salut de pacients.

2. Dades personals de treballadors.

3. Dades personals d’entitats col·laboradores i proveïdors

En aquest sentit, s’està coordinant tota una sèrie d’accions amb l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya i amb el Cos de Mossos d’Esquadra, per tal de conèixer l’abast concret de les publicacions referenciades i d’aquelles que en un futur es poguessin produir.

Es recomana a tothom estar alerta davant del risc de ser subjecte d’intents d’estafa, suplantació d’identitat o frau. En aquest cas, cal comunicar-ho immeditadament a través del 112 o de la pàgina web https://mossos.gencat.cat/ .

S’adverteix a tots aquells que puguin intencionadament o no accedir a les dades de caràcter confidencial il·legalment sostretes poden incórrer en un delicte, que el Cos de Mossos d’Esquadra podrà perseguir mitjançant les actuacions policials i judicials corresponents.

Periòdicament, s’anirà ampliant la informació anterior segons es vagin tenint avenços. Així mateix, se l’informa que pot dirigir qualsevol consulta o dubte al respecte a la següent adreça de correu electrònic, la qual es troba monitorada pel Delegat de Protecció de Dades de barnaclínic+: protecciodadesbcl@clinic.cat

Escriu un comentari

Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella