Blog barnaclínic


5 juliol, 2023

Ciberatac al Grup Clínic Barcelona

Confirmem que RansomHouse va fer aquest dimarts una nova publicació de dades relatives al ciberatac sofert per l’hospital Clínic Barcelona. Aquesta publicació inclou la totalitat de les dades robades el 5 de març passat (4,5TB). La publicació inclou diverses dades de caràcter personal de pacients, professionals i entitats col·laboradores i proveïdors.

barnaclínic+, com a Responsable del Tractament, d’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril relatiu a la protecció de les persones físiques en relació amb el tractament de dades personals, actualitzarà a la seva web la informació de què disposa, en relació amb el compromís de la confidencialitat de les dades. Aquesta és la via oficial per comunicar als afectats la publicació de dades personals.

S’adverteix a tots aquells que puguin intencionadament o no accedir a les dades de caràcter confidencial il·legalment sostretes que poden incórrer en un delicte de revelació de secrets previst al Codi Penal, i que el Cos de Mossos d’Esquadra podrà perseguir-ho mitjançant les actuacions policials i judicials corresponents.

Amb aquest comunicat es vol donar per finalitzada l’actualització d’informació respecte al ciberatac gestionat per l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya i el Grup Hospital Clínic de Barcelona.

Des de barnaclínic+ agraïm les mostres de suport rebudes de pacients, professionals, administracions, institucions i empreses durant tots aquests mesos. També demana disculpes als afectats per les molèsties que s’hagin pogut ocasionar.

Així mateix, us informem que podeu adreçar qualsevol consulta o dubte al respecte a la següent adreça de correu electrònic, que es troba monitoritzada pel Delegat de Protecció de Dades de barnaclínic+: protecciodadesbcl@clinic.cat

Escriu un comentari

Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella