Blog de Patología de la pared abdominal

Programar visita

Blog de Patología de la pared abdominal

@barnaclinic

3 July, 2019

Recidiva d’una eventració, cirurgia laparoscòpica i cirurgia robòtica

Recidiva de una eventración

Una eventració abdominal o hèrnia incisional es produeix davant d’una mala cicatrització després d’una cirurgia de la paret abdominal. Es tracta d’un defecte en forma de forat, a través del qual pot sortir contingut abdominal i causar nombroses complicacions, a més de dolor abdominal sever. S’anomena recidiva d’una eventració a la reaparició de la mateixa hèrnia incisional que, després d’una cirurgia que ha intentat ser curativa i duradora, ha tornat a produir-se.

AVALUACIÓ PREOPERATÒRIA DE L’EVENTRACIÓ RECIDIVADA

Quan s’avalua preoperatòriament una recidiva d’una eventració, el fet que ja s’hagi operat prèviament fa que es consideri (entre altres factors) un eventració complexa. Per obtenir els millors resultats en el tractament d’una eventració recidiva complexa, s’haurà de realitzar una nova cirurgia, diferent a la que s’hagi practicat anteriorment.

“Per obtenir el millor resultat en el tractament d’una recidiva d’una eventració, s’ha de realitzar una cirurgia diferent a la practicada anteriorment”

Dr. Juan José Espert

COM EVITAR LA RECIDIVA D’UNA EVENTRACIÓ?

Avui en dia, cap tècnica quirúrgica assegura una curació definitiva d’una hèrnia incisional . Així doncs, sempre es pot produir una recidiva d’una eventració. No obstant això, tenir a disposició la tecnologia necessària i conèixer i poder aplicar diverses tècniques quirúrgiques, millora els resultats en grups especialitzats com el nostre.

Utilitzar diverses tècniques de cirurgia oberta, o combinar-les, així com el paper que pot exercir la cirurgia laparoscòpica en casos de recidiva d’una eventració, és fonamental per intentar aproximar el màxim possible la recaiguda al 0%.

TRACTAMENT DE LA RECIDIVA D’UNA EVENTRACIÓ

Cirurgia laparoscòpica per al tractament de l’eventració recidivada

La cirurgia laparoscòpica, utilitzada com a primera opció o com a solució després del fracàs de la cirurgia oberta, té algunes limitacions. Així doncs, no serà la tècnica d’elecció davant eventracions de grans dimensions en el seu diàmetre trasverso, ni per al tancament de la línia mitjana (orifici herniari), ni per a la col·locació d’una malla intraabdominal, entre d’altres.

Cirurgia robòtica per al tractament de l’eventració recidivada

La cirurgia robòtica està començant a ser utilitzada per grups experts per al tractament de recidives d’una eventració. Aquest tipus de tècnica quirúrgica supera la limitacions de la cirurgia laparoscòpica i es convertirà en els propers anys en una eina terapèutica fonamental en el tractament de la recaiguda d’una hèrnia incisional. La progressiva aparició de “robots” quirúrgics de menor grandària (més manejables dins d’un quiròfan), més “intel·ligents” i més econòmics, aconseguirà generalitzar el seu ús i millorar els resultats en el tractament de la recidiva d’una eventració, com ha succeït amb altres patologies quirúrgiques.

“La cirurgia robòtica es convertirà en una eina fonamental per al tractament de la rediciva de l’eventració, ja que supera les limitacions de les tècniques laparoscòpiques”

Dr. Juan José Espert


VOL CONTACTAR AMB EL DR. JUAN JOSÉ ESPERT?

DEMANAR CITA

Escriu un comentari

Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella