Andrea Vallés

Idiomes: Castellà | Català | Anglès | Portuguès.

CÀRREC

· Logopeda Neonatal i Pediàtrica de l’Hospital Clínic de Barcelona

· Docent i tutora del Grau en Logopèdia de la Universitat Oberta de Catalunya

· Docent Màster Materno Fetal: Fetal I+D. Servei de Medicina Materno-fetal. BCNatal. Hospital Clínic de Barcelona


Seleccioneu el servei que desitja:

FORMACIÓ

·  Grau en Logopèdia, Universitat Ramon Llull.

· Màster en Necessitats Educatives Especials i Atenció Primerenca, Universidad Internacional de Valencia.

· Màster en Motricitat Orofacial, Fundació Universitaria del Bagès.

· Postgrau en Lactància Materna, Universitat Ramon Llull.

· Grau superior en Intèrpret de llengua de signes i guia de persones sordcegues (CEIR ARCO)

EXPERIÈNCIA

· Més de 5 anys d'experiència a la UCI Neonatal de l’Hospital Clínic de Barcelona

Especialització

· Disfàgia i dificultats alimentàries

· Lactància materna

· Atenció primerenca

· Trastorns del neurodesenvolupament

RECERCA

· Publicació: Fiabilidad y validez del cuestionario observacional de las conductas de alimentación en neonatos prematuros (COCANP).

· Llibre publicat: El treball del logopeda a la UCI Neonatal. Avaluació, diagnòstic i intervenció logopèdica a l'alimentació del nadó prematur.

· Participació en ponències i presentació de comunicacions a congressos: Sociedad Española de Enfermería Neonatal. Asociación Española de Foniatría y Audiología (AELFA)

Notícies