Dr. Juan Manuel Corral Molina

 • Men's Health
 • Urología

Seleccioneu el servei que desitja:

Àrees d'interès

 • Uro-oncologia 
 • Andrologia Reproductiva 
 • trasplantament Renal 
 • Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) mínimament invasiva 
 • Cirurgia menor de curta estada

Recerca

 • Detecció dinàmica del gangli sentinella en càncer escamós de penis. El Dr Corral és pioner en l'aplicació d'aquesta nova tècnica, a través de la qual és possible realitzar un estadiatge ganglionar precís, de manera que en alguns casos es pot evitar la limfadenectomia inguinal radical bilateral, que comporta una alta morilidad associada a la cirurgia del càncer de penis .
 • Programa de Diàlisi peritoneal per Laparoscòpia. Col·locació dels catèters de diàlisi peritoneal mitjançant tècnica laparoscòpica. És un tipus de tècnica que hem estandarditzat, mínimament invasiva i que reporta una baixa morbiditat, amb nivells d'acceptació i satisfacció alts per part del pacient ja que es pot realitzar de forma ambulatòria i permet al pacient fer la diàlisi còmodament a domicili.
 • Investigació Bàsica. Alteracions citogenètiques detectades per hibridació in situ fluorescent ( FISH ) en el càncer de pròstata disseminat. Tesi doctoral ( 1997-2000) .
 • Premi Fi de Residència, Emilio Letang 1998.
 • Col·laborador Beca FIS. Estudi dels factors pronòstics moleculars i citogenètiques estudiats per FISH en la progressió dels carcinomes de cèl · lules transicionals de bufeta estadi T1. Dr Antonio Alcaraz Asensio. 98/1273. Servei d'Urologia.
 • Col·laboració Premi Fi de Residència. "Detecció precoç de les recidives del carcinoma transicional a rentats vesicals mitjançant immunocitoquímica, hibridació genòmica comparada ( CGH ) i Hibridació in situ fluorescent ( FISH )". Dra Mireia Castillo. Servei d'Anatomia Patològica
 • Estudi doble cec, randomitzat , controlat amb placebo , multicèntric per avaluar els efectes del rofecoxib en la disminució del risc de càncer de pròstata. 
 • Estudi clínic multicèntric, randomitzat , paral·lel, doble cec, doble emmascarament, per avaluar l'equivalència terapèutica i seguretat de terazosina solució en comparació amb terazosina comprimits i placebo en el tractament de la hiperplàsia benigna de pròstata. Codi : TERAOR III / 00-01 ( Salvat ) .
 • Efecte de la administració d'un complex d'antioxidants en pacients infèrtils afcetos de oligoastenoteratozoospermia , i les seves implicacions en la fragmentació de l'ADN ( 2010 -actualitat ).

Notícies