Dr. César García Madrid

· Especialista en Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular de l'Hospital Clínic de Barcelona i de barnaclínic+.

  • Angiología, cirugía vascular y Endovascular

Seleccioneu el servei que desitja:

· Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona.

· Pioner a Espanya en el tractament de les varius mitjançant radiofreqüència endoluminal ( VNUS Closure® ).

· Pioner a Espanya en el tractament de les varius mitjançant VenaSeal ( cinocrilato Sapheon ) - Certificat Sapheon ( 2013).

· Àrees d'interès:

- Terapèutica mínimament invasiva i cirurgia convencional de la patologia aneurismàtica de l'aorta.

- Terapèutica mínimament invasiva i cirurgia convencional de la isquèmia crònica d'extremitats inferiors.

- Accessos vasculars per a hemodiàlisi .

· Autor i coautor de més de 200 articles , capítols de llibres i comunicacions a congressos.

Notícies