Subespecialitats:

 • síndrome de fatiga crònica
 • fibromiàlgia
 • sensibilitat química i ambiental múltiple

Objectius

 • Valoració integral de tots els processos patològics del pacient.
 • Diagnòstic de malalties complexes o de difícil interpretació.
 • Segones opinions mèdiques en casos de dubte.
 • Valoració de proves i / o procediments diagnòstics.
 • Especial atenció als trastorns per fatiga crònica física o neurocognitiva, dolor crònic d'origen no filiat, i processos de sensibilitat amb intoleràncies a múltiples productes químics, alimentaris oa factors ambientals (temperatura, radiacions).
 • Aproximació terapèutica multidisciplinar amb coneixements actualitzats i basats en evidència científica constatable.
 • Valoració de la repercussió funcional i en la qualitat de vida de les malalties esmentades.
 • Especial valoració dels Tractaments multicomponent aplicables a casos de fatiga crònica i Fibromiàlgia, amb actualització terapèutica constatada.
 • Pautes d'activitat física.
 • Tractament de co-morbiditat associada.
 • Orientació sobre suport psicoterapèutic.
 • Suport d'interrelació amb altres especialitats mèdiques.
 • Dins del camp de Medicina Interna General, volem parar especial atenció al maneig de malalts amb:

           - Pluripatologia (malalties diverses i coincidents), que tenen un maneig        especialment difícil.

           - Malalties Complexes

Professionals

Demaneu visita

Programar Visita