A l’Hospital Clínic la ginecologia i obstetricia està enquadrada en l’Institut Clinic de Ginecologia, Obstetricia i Neonatologia (ICGON) que reuneix els Serveis de Ginecologia, Medicina Materno-Fetal (es considera que el fetus és també un pacient, de tal manera que s’han posat a punt els recursos necessàris per aconseguir l’adequada profilaxi, el diagnòstic i el tractament de les seves possibles alteracions) i Neonatologia.

Aquesta divisió afavoreix l’especialització dels diferents professionals de l’institut de tal manera que es pot oferir als pacients les tècniques més avançades per a la prevenció i tractament de qualsevol alteració presentada per els nostres pacients o els seus nounats; d’aquesta manera, els Serveis de Ginecologia i Medicina Materno-Fetal de l’ICGON han estat guardonats amb el Premi al Millor Servei de ginecologia i obstetricia d’Espanya en les dues últimes edicions dels premis Best in Class.

Definición

La Ginecologia és una de les especialitats mèdiques més antigues que existeixen.

Ginecologia significa literalment "la ciència de la dona", però actualment es considera que està, juntament amb l’obstetricia, una especialitat de contingut ampli i variat que engloba:

  • Dels fenòmens fisiològics i patològics de la reproducció humana.
  • De la fisiologia de la gestació, part i puerperi i de les seves desviacions patològiques.
  • De la fisiologia i patologia inherent als òrgans que constitueixen el tracte genital femení, incloent la mama.
  • Dels aspectes preventius, psíquics i socials que necessariament es relacionen amb els apartats anteriors, incloent alguns aspectes psiquiàtrics i sexològics, així com coneixements bàsics de medicina primària.

 

Tratamiento

Concretament, el Servei de Ginecologia de l’ICGON és considerat centre de referència en la prevenció i tractament de les següents malalties ginecològiques:

  • Càncer ginecològic
  • Endometriosi
  • Alteracions del sòl de la pelvis
  • Esterilitat i infertilitat

Aixa mateix, el Servei de Ginecologia és capaç d’oferir les tècniques quirúrgiques més avançades de tal manera que tant les histerectomies per processos benignes com la cirurgia ginecològica més radical en el cas de processos malignes poden ser efectuats mitjançant tècniques mínimament invasives, complint els mateixos objectius que la cirurgia tradicional, destacant el benefici per els pacients, ja que permet una recuperació postoperatòria dels pacients millor i estades hospitalàries més curtes.