Els especialistes en malalties infeccioses de barnaclínic+ tenen amplia experiència en el diagnòstic i tractament de totes les malalties infeccioses incloent aquelles que es desenvolupen en pacients immunocompromesos, portadors de pròtesis, receptors de trasplantaments i infeccions cròniques i per gèrmens resistents. En particular tenen gran experiència en el maneig i tractament de la infecció pel virus de la SIDA (VIH), les seves complicacions i les complicacions associades al tractament antiretroviral.

Disposen de totes les tècniques d’imatge i suport de laboratoro de bioquímica i microbiologia necessàries per donar suport a les seves activitats.