Blog de urología

Programar visita

Blog de urología

@barnaclinic

9 setembre, 2020

Cirurgia de la hiperplàsia de pròstata amb làser de Thulio: menys complicacions i millor recuperació

El passat mes de juny, el Grup Hospital Clínic de Barcelona es va convertir en el primer centre hospitalari d’Europa en aplicar la nova tècnica de Làser de Thulio superpulsado per a la cirurgia de pròstata. Aquesta primera intervenció va ser per al tractament d’una Hiperplàsia Benigna de Pròstata i la va realitzar el Dr. Javier Sánchez, del Servei d’Urologia de l’Hospital Clínic, dirigit pel Dr. Antonio Alcaraz.

Què és la hiperplàsia benigna de pròstata?

La Hiperplàsia de Pròstata o adenoma de pròstata, és una patologia benigna caracteritzada per un creixement de la mateixa que produeix símptomes urinaris. Com explica el Dr. Antonio Alcaraz, cap de Servei d’Urologia de l’Hospital Clínic i de barnaclínic+: “La Hiperplàsia Benigna de Pròstata és una patologia extraordinàriament comuna en majors de 50 anys”. De fet, la meitat dels homes de més de 50 anys presentaran símptomes relacionats amb la Hiperplàsia de Pròstata. Com també explica el Dr. Alcaraz, d’aquest 50% d’homes, 1 de cada 3 es podria beneficiar i millorarien els seus símptomes de manera substancial amb una cirurgia de pròstata.

Dr. Antonio Alcaraz“La meitat dels homes de més de 50 anys presentés símptomes relacionats amb la hiperplàsia de pròstata. D’aquesta 50% d’homes, 1 de cada 3 es podria beneficiar i millorar els seus símptomes amb la cirurgia”

Dr. Antonio Alcaraz

En què consisteix la cirurgia de la Hiperplàsia de Pròstata?

La cirurgia de la Hiperplàsia Benigna de Pròstata és un procediment pel qual es desobstrueix la sortida de l’orina de la bufeta. La pròstata està al voltant de la sortida de la bufeta, per tant, l’engrandiment de la mateixa obstrueix el pas de l’orina, produint símptomes urinaris. Així doncs, aquesta cirurgia consisteix a tunelitzar la pròstata utilitzant diferents tècniques i/ o fonts d’energia. Es pot realitzar amb electricitat, utilitzant tècniques quirúrgiques tradicionals (laparoscòpiques, robòtiques, …) o amb làser, mitjançant endoscòpia a través de la uretra. Per tunelitzar la pròstata es talla el teixit en abundància, es tritura i, posteriorment, es retira a través de la uretra.

De quins tipus de làsers disposem per tractar la HBP?

Hi ha multitud de làsers amb els quals tractar la Hiperplàsia Benigna de Pròstata. S’utilitzen aquests làsers per concentrar molta energia en un sol punt i, d’aquesta manera, tallar teixits amb precisió. Cada làser treballa amb una font d’energia i / o a una freqüència i intensitat determinats. Com explica el Dr. Alcaraz: “utilitzarem un o altre depenent de la mida de la pròstata”. En aquest sentit, s’està treballat perquè en el futur cada pacient rebi el millor tractament, amb el millor làser, per al seu cas concret.

Què és la cirurgia de pròstata amb làser de Thulio?

Aquest nova cirurgia de pròstata amb làser de Thulio és una tècnica mínimament invasiva que permet el tractament de la Hiperplàsia Benigna de Pròstata, de tumors d’uroteli i / o de litiasi renals.

La major diferència de la cirurgia de pròstata amb làser de Thulio respecte a altres tipus és que, fins ara, només es comptava amb làsers que oferien freqüències de fins a 70Hz. Ara, amb aquest làser hiperpulsat, es pot aplicar una freqüència de 2.400 Hz. Treballar amb altes freqüències permet més precisió, eficiència i rapidesa. Amb tot, s’aconseguirà una millor recuperació del pacient, que rebrà l’alta a les 24h, i moltes menys complicacions en el postoperatori.

El làser de Thulio hiperpulsat permet més precisió, eficàcia i rapidesa, el que es tradueix en una millor recuperació del pacient i menys complicacions en el postoperatori

D’altra banda, la maquinària utilitzada per a la cirurgia de pròstata amb làser de Thulio és de menor grandària. Un avantatge important en quiròfans ja de per si superpoblats. A més, el consum d’energia és mínim i no requereix d’infraestructures costoses i difícils d’instal·lar, com és el cas d’altres làsers.

Per quins casos d’Hiperplàsia de pròstata està indicat el Làser de Thulio?

A l’Hospital Clínic estan testant el Làser de Thulio dins d’un estudi clínic, comparant-lo amb l’enucleació amb Holmium. El tipus de pacient indicat per al tractament amb làser de Thulio és aquell que presenta un creixement de la pròstata de més de 80 grams. Es poden beneficiar d’aquesta tècnica pacients joves o més grans. El gran avantatge és que, aquest tipus de tècnica, es pot dur a terme en pacients amb tractaments anticoagulants, un tipus de teràpia molt freqüent entre pacients ancians (20% de les persones de més de 75 anys).

Dr. Antonio Alcaraz

“El tipus de pacient que tractem amb làser de Thulio presenta un creixement de la pròstata per sobre dels 80 grams i es poden beneficiar pacients joves com més ancians”

Dr. Antonio Alcaraz

Quins avantatges ofereix el Làser de Thulio respecte a les altres tècniques?

Per al Dr. Alcaraz: “Està tot per determinar i és molt prometedor”. En l’estudi clínic que s’està duent a terme es definiran bé els avantatges del Làser de Thulio. No obstant això, com també afirma el cap del servei d’urologia “tot fa pensar que pot deixar menys molèsties post operatòries durant un període més curt. No solament aconseguirem els mateixos dies d’estada hospitalària (molt pocs o cap), sinó que, un cop retirat el catèter, el pacient va a orinar d’una manera més confortable “.

Dr. Antonio Alcaraz

“Està per determinar, però tot fa pensar que la cirurgia de pròstata amb làser de Thulio deixa menys molèsties post-operatòries durant un període més curt, a més d’una millor recuperació”

Dr. Antonio Alcaraz


VOL CONTACTAR AMB EL DR. ANTONIO ALCARAZ?

DEMANAR CITA | SOL·LICITAR TELEVISITA

Be Sociable, Share!

    Escriu un comentari

    Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella