Blog de Neurocirugía

Programar visita

Blog de Neurocirugía

@barnaclinic

24 juliol, 2019

Present i futur del diagnòstic i tractament de la Malaltia de Parkinson

Els doctors Eduard TolosaFrancesc Valldeoriola Jordi Rumià formen part de la Unitat de Parkinson i Trastorns del Moviment (UPTM) de l’Hospital Clínic de Barcelona i barnaclínic+ . Aquesta unitat, liderada per l’Institut Clínic de Neurociències (ICN), és pionera en l’aplicació de teràpies d’alta complexitat, com l’ estimulació cerebral profunda, els ultrasons o altres opcions de tractament del Parkinson i els Trastorns del Moviment. D’altra banda, la recerca liderada des de la unitat s’ha centrat en investigar les causes d’aquestes Malalties Degeneratives, per desenvolupar mecanismes de diagnòstic precoç i teràpies més efectives.

Aquests tres experts, referents internacionals en els seus camps, responen a preguntes sobre present i futur del diagnòstic i tractament de la Malaltia de Parkinson.  

En què consisteix el diagnòstic del Parkinson?

Dr. Eduard Tolosa: El diagnòstic del Parkinson, avui dia, es fa quan apareixen uns símptomes clàssics, com el tremolor o la lentitud. No obstant això, cada vegada hi ha més interès en diagnosticar-la en les anomenades fases preclíniques o prodròmiques. En aquestes fases, els subjectes tenen: pèrdua d’olfacte, malsons molt intentes o poden tenir, fins i tot, algunes fallades de memòria o de pressió mental. Aquests símptomes poden antecedir la tremolor o la lentitud motora en 15 o 20 anys.

“Cada vegada hi ha més interès en el diagnòstic del Parkinson en fases preclíniques, que poden antecedir els símptomes clàssics com el tremolor o la lentitud motora en 15 o 20 anys”

Dr. Eduard Tolosa

Per què és important diagnosticar el Parkinson en fases inicials o preclíniques?

Dr. Eduard Tolosa: Ens agradaria poder diagnosticar-la en fase prodròmica per poder intervenir amb estratègies preventives, o que retardin l’aparició dels símptomes del Parkinson.

Quines opcions de tractament del Parkinson ha actualment?

Dr. Francesc Valldeoriola: Disposem de nombrosos fàrmacs per al tractament dels símptomes del Parkinson. D’altra banda, el tractament del Parkinson amb ultrasons permet millorar la tremolor sense necessitat de tractament quirúrgic. Voldria també destacar el tractament amb estimulació cerebral profunda.

“Disponem de nombrosos fàrmacs per tractar els símptomes del Parkinson, a més del tractament amb ultrasons i l’estimulació cerebral profunda”

Dr. Francesc Valldeoriola

Què és l’estimulació cerebral profunda?

Dr. Francesc Valldeoriola: L’estimulació cerebral profunda és un tractament quirúrgic amb el que tenim àmplia experiència, però que, en els últims anys, ha experimentat un notable avanç tecnològic. Gràcies a aquest avanç, podem oferir més seguretat i eficàcia per al pacient.

Dr. Jordi RumiàEl tractament neuroquirúrgic dels trastorns del moviment és una opció molt eficaç i molt segura per millorar la qualitat de vida d’aquells pacients que tenen malaltia de Parkinson o altres trastorns del moviment i no responen bé a fàrmacs. Des de 1995, en equip de l’Hospital Clínic ha tractat pacients mitjançant tècniques d’estimulació cerebral profunda, amb un grau de seguretat molt elevat i una eficàcia superior al 80%.

Jordi Rumià

“L’estimulació cerebral profunda és una opció molt eficaç i segura per millorar la qualitat de vida d’aquells pacients amb Parkinson que no responen bé a fàrmacs”

Dr. Jordi Rumià

Quin és el futur del tractament de la Malaltia de Parkinson?

Dr. Francesc ValldeoriolaEl futur del tractament del Parkinson passa per teràpies per aturar el dipòsit de proteïnes anòmales en el cervell. Això és el que succeeix en la Malaltia de Parkinson, específicament la alfa-sinucleïna.

Dr. Eduard Tolosa: L’alfa-sinucleïna és una proteïna que creiem que és la responsable i causa del ParkinsonEls estudis per aprofitar-la en el tractament del Parkinson estan ja en marxa, es toleren bé i tindrem els resultats dins d’un o dos anys. Si són eficaços, els aplicaríem en la fase prodròmica de la malaltia per evitar que es desenvolupi més tard.

Dr. Francesc Valldeoriola: Aquestes “vacunes” o tractaments que tenen com a objectiu aturar l’evolució de la malaltia poden ser absolutament prometedors per al futur.

Dr. Eduard Tolosa: Crec que el futur del Parkinson està canviant i, en els propers anys podrem, si no prevenir-la completament, retardar la progressió de la incapacitat.

“El futur del tractament del Parkinson passa per teràpies per aturar el dipòsit d’alfa-sinucleïna en el cervell. Aquests tractaments poden ser absolutament prometedors per al futur”

Dr. Francesc Valldeoriola

“El futur del Parkinson està canviant i, en els propers anys, podrem, si no prevenir-la completament, retardar la progressió de la incapacitat”

Dr. Eduard Tolosa


VOL CONTACTAR AMB LA UNITAT DE PARKINSON I TRASTORNS DEL MOVIMENT?

DEMANAR CITA

Be Sociable, Share!

    Escriu un comentari

    Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella