Blog de Hepatología

Programar visita

Blog de Hepatología

@barnaclinic

15 juliol, 2020

La cirrosi: Causa, tractament i quan considerar el trasplantament hepàtic

La cirrosi és una malaltia crònica de fetge, causa final del dany hepàtic continuat provocat per una malaltia prolongada. Es caracteritza per la presència de fibrosi (cicatriusal fetge que produeixen la disfunció del mateix. Aquestes cicatrius apareixen quan, per la presència d’una lesió o inflamació crònica, el fetge es repara, produint teixit cicatricial. Aquest tipus de teixit, diferent de l’original, descompensa el funcionament hepàtic, produint la cirrosi .

CAUSES DE LA CIRROSI

Com hem dit, la causa de la cirrosi és el dany hepàtic prolongat causat per una malaltia.

Així doncs, les principals causes  són:

Una causa habitual de cirrosi són les malalties relacionades amb la infiltració de greix dins del fetge, el que anomenem esteatosi hepàtica. Per exemple, la malaltia de fetge gras no alcohòlica (EHGNA) i la esteatohepatitis no alcohòlica (EHNA), entre d’altres.

Una altra causa comuna de cirrosi és la infecció crònica per hepatitis B i/o hepatitis C.

Una de les causes més conegudes és el consum continuat o crònic d’alcohol. Així doncs, la cirrosi hepàtica alcohòlica és una de les més freqüents.

Finalment, el sistema immunitari pot ser una causa de cirrosi quan, per la presència d’una malaltia autoimmune, les cèl·lules de fetge vénen atacades i destruïdes.

TRACTAMENT DE LA CIRROSI

El tractament de la cirrosi hepàtica depèn de diversos factors. D’una banda, la causa de la cirrosi definirà en gran mesura el tipus de tractament. D’altra banda, el dany causat al fetge i l’estat del mateix també determinaran el tipus de tractament.

L’objectiu del tractament, en general, és alentir la formació i evolució de el teixit cicatricial, així com tractar els símptomes de la cirrosi derivats de la disfunció hepàtica.

Així doncs, el tractament per a la cirrosi serà:

Tractaments antivirals que permetin disminuir la inflamació i reduir la quantitat i evolució de les fibrosi.

En casos de cirrosi hepàtica alcohòlica, el tractament principal és l’abstinència. Amb aquesta mesura, solen disminuir la inflamació i en alguns casos la fibrosi hepàtica.

Davant d’una cirrosi hepàtica provocada per una malaltia metabòlica com la esteatohepatitis, el tractament inicial serà la pèrdua de pes, l’abstinència d’alcohol i l’exercici físic.

En aquells pacients que pateixen aquesta malaltia provocada pel seu sistema immunològic, el tractament en molts casos serà a base d’esteroides.

Els pacients que pateixen una cirrosi hepàtica avançada hauran de ser valorats i seguits amb atenció. Arribat el moment, s’haurà de discernir si són candidats a un trasplantament hepàtic.

QUAN S’HA DE TENIR EN CONSIDERACIÓ UN TRASPLANTAMENT HEPÀTIC PER CIRROSI?

En alguns casos, la cirrosi avançada pot produir símptomes i complicacions que condicionin en gran mesura la vida del pacient o que poden portar fins i tot a la mort. Davant aquests casos, cal considerar la possibilitat de realitzar un trasplantament hepàtic.

El trasplantament de fetge s’ha de tenir en compte per a aquells pacients amb cirrosi hepàtica avançada que desenvolupen complicacions com:


VOLS CONTACTAR AMB EL DR. ANDRÉS CÁRDENAS?

DEMANAR CITA PRESENCIALSOL·LICITAR TELEVISITA

Escriu un comentari

Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella