Professionals

barnaclínic + proporciona assistència sanitària integral i col·labora amb l'Hospital Clínic de Barcelona oferint als seus metges l'opció de formar part del nostre equip.

La sala d'hospitalització disposa d'un metge Consultor Sènior amb un alt grau d'experiència que garanteix que el pacient i els seus familiars estiguin atesos en tot moment. El metge consultor de la sala és el responsable de coordinar els processos inherents a les patologies complexes, aquells en què poden intervenir diferents especialistes mèdics. El pacient sempre serà atès i informat pel seu metge responsable, comptant a més amb el suport del metge consultor de la unitat sempre que ho requereixi.

L'equip d'infermeria el componen professionals la formació, competències i experiència garanteix una assistència de màxima qualitat i excel·lència i que, juntament amb l'equip mèdic, coopera en la recuperació del pacient. El personal d'infermeria ofereix cures al pacient en totes les fases del tractament; el tracte és personalitzat, seguint els protocols establerts, segons la patologia.