Pressupost

El Servei de Gestió del Pacient s'encarrega de realitzar els pressupostos. Abans de l'ingrés, el pacient haurà d'efectuar el pagament del 50% de l'import del pressupost, com a mínim. Quan el pacient rebi l'alta mèdica, haurà d'efectuar el pagament de la resta de l'import.

barnaclínic+ mai dóna un pressupost sense que un metge hagi valorat al pacient, ja sigui de manera presencial o no.