Pacients internacionals

barnaclínic+ atén a pacients procedents de països de tot el món.

Durant la seva estada, l'equip mèdic i d'infermeria l'atendrà en els idiomes anglès i francès i, si fos necessari, es facilitarà el servei d'un intèrpret per garantir que els pacients siguin atesos en el seu idioma.