Dra. Yiliam Fundora Suárez

Idiomes: Català | Castellà | Anglès

CÀRREC

· Responsable de Cirurgia de Trasplantament Hepàtic a l’hospital Clinic de Barcelona.

· Cirurgiana de Trasplantament Hepàtic de barnaclínic+

· Professora associada a la Universitat de Barcelona

  • Cirugía Hepatobiliopancreática
  • Hepatología
  • Trasplantes

Seleccioneu el servei que desitja:

FORMACIÓ

· Llicenciada en Medicina i Cirurgia. Universidad Complutense de Madrid. 1997.

· Doctorat en Medicina: Resultats del Trasplantament Hepàtic utilitzant empelts procedents de bipartició hepàtica. Universidad Complutense de Madrid. 2008.

· Especialista en Cirurgia General i Aparell Digestiu. 2005.

· EBSQ Transplant Surgery. 2009-2012.

· Estades formatives:

- Hepatobiliopancreatic Oncologic Surgery. Memorial Sloan Katterin Hospital. NY. USA. 2004.
- Education grant of Spanish Association of Surgeons 2005. Liver and multivisceral transplant unit. Jackson Memorial Miami Hospital. Florida. USA.
- Oncosurgical strategies in hepatobiliopancreatic surgery. Paul Brousse Hospital. University Sud Paris. France ( 2011- 2012)
- Professor visiting: Liver and Visceral Multivisceral Transplant Unit. Ronald Reagan Hospital. UCLA. LA. USA. 2014.
- Professor visiting: Liver Transplant Unit. Queen Elizabeth Hospital. Birmingham. 2023.

EXPERIÈNCIA

· Més de 20 anys d’experiència

Àrees d’interès

· Cirurgia hepàtica avançada

· Cirurgia biliar avançada

· Trasplantament Hepàtic

RECERCA

· Autora de múltiples articles i capítols de llibres relacionats amb trasplantament hepàtic.

· Recentment va liderar un estudi multicèntric internacional que analitza els resultats del trasplantament hepàtic en casos de trombosi portals complexes.

Blog