Dr. Santiago Sánchez Cabús

Especialista del departament de Cirurgia Digestiva de l'Hospital Clínic de Barcelona i de barnaclínic+.

  • Cirugía del páncreas
  • Cirugía general y digestiva

Demaneu visita

Professor associat de Cirurgia a l'Universitat de Barcelona.

Àrees d'interès: Tractament del càncer de pàncrees; Tumors neuroendocrins del pàncrees; Tumors quístics del pàncrees; Tractament quirúrgic de la pancreatitis crònica; Cirurgia biliar; Cirurgia hepàtica.

17 anys d'experiència acumulats, 8 anys com a especialista. Aproximadament unes 100 intervencions quirúrgiques a l'any.

18 publicacions en Revistes mèdiques Nacionals i Internacionals, amb un factor d'impacte acumulat de 30.06. 6 capítols de llibres mèdics. 71 Comunicacions en Congressos Nacionals i Internacionals. Revisor de 4 Revistes Quirúrgiques Nacionals i Internacionals.

Blog