Dr. Juan José Grau De Castro

  • Oncología Médica

Seleccioneu el servei que desitja:

Àrees d'interès

  • Tractament mèdic de càncer de mama, pulmó, colorectal, gàstric, urologia i cap i coll.
  • Electroquimioterapia de tumors sòlids resistents a altres tractaments

Recerca

  • Electroquimioterapia en tumors sòlids i melanoma maligne: En pacients amb disseminació superficial de tumors com el càncer de mama, de cap i coll o de melanoma quan han fracassat tots els tractaments estàndard, pot ser eficaç administrar quimioteràpia amb descàrregues elèctriques sobre el tumor amb el pacient anestesiat a quiròfan. El tractament dura mitja hora es tolera bé i aconsegueix respostes de tumor en més del 70% dels casos.
  • Nous tractaments en càncer de cap i coll: L'associació de dosis baixes de quimioteràpia amb nous fàrmacs antidiana aconsegueix respostes en tumors resistents.
  • Quimioteràpia adjuvant en càncer gàstric: Després d'una cirurgia radical, l'administració de diverses dosis de quimioteràpia específica es tolera bé i eleva la possibilitat de curació definitiva en prevenir recidives locals i metàstasi a distància.

Blog