Dr. Fritz Diekmann

  • Nefrología

Demaneu visita

Àrees d'interès

  • Trasplantament renal
  • Trasplantament renal de donant viu
  • Trasplantament renal de donant ABO incompatible
  • Nefrologia clínica
  • Hipertensió arterial
  • Medicina Interna

Recerca

  •  Disfunció crònica de l'empelt
  • Trasplantament renal de donant viu
  • Inhibició mTOR

Notícies