← Otras noticias

El Clínic implanta una nova tècnica poc invasiva per a pacients amb insuficiència cardíaca

1 de setembre de 2014

Abans de la implantació d'aquesta tècnica, introduïda al Clínic pel Dr. José Luis Pomar, cirurgià cardíac a barnaclínic+, als pacients que patien un infart extens només se'ls podria reduir el volum del ventricle mitjançant una resecció i no sempre toleraven bé la circulació extracorpòria requerida per a la intervenció. Si no era possible aquesta operació havien d'esperar al trasplantament cardíac o la implantació d'un ventricle artificial. Aquesta nova tècnica, degut a que no requereix l'ús de la bomba extracorpòria, suposa una bona solució per a aquests pacients.

Els pacients intervinguts al Clínic -de 50 i 52 anys, respectivament- fa uns anys van patir un infart cardíac extens en el ventricle esquerre que els va provocar un creixement i deformació d'aquesta cavitat. Així, va disminuir l'eficiència de la contracció del cor amb el que van desenvolupar una insuficiència cardíaca. Aquesta disminució en la capacitat de contracció limitava la seva activitat diària i incrementava el risc de patir una embòlia per l'acumulació de la sang en les zones que no es contrauen. En la intervenció van col·laborar el Dr. Andrew Wechsler i el Dr. Lon Annest, màxims exponents mundials d'aquesta tecnologia en l'actualitat.

Passats nou mesos des de l'operació, tots dos pacients han millorat la seva eficiència ventricular i, gràcies a això, gaudeixen d'una vida molt més activa i amb menys risc de patir una embòlia, de manera que no necessiten tractament anticoagulant permanent.

Actualment, cirurgians cardíacs i cardiòlegs de l'hospital treballen de manera conjunta en la implantació del sistema REVIVENT TC. Aquest sistema, encara que segueix la filosofia de la utilització d'una cirurgia menys invasiva, té l'avantatge respecte a la seva predecessora que no requereix obrir la cavitat toràcica per realitzar l'operació i es porta a terme mitjançant una toracoscòpia.

Professionals:
Manuel Castellà Pericás
Especialitats:
Cardiologia, Cirurgia Cardiovascular