← Otras noticias

Augmenta la incidència de la neuritis òptica a Barcelona

18 de març de 2014

L’estudi recull dades de prevalença i incidència de la neuritis òptica des de l’any 2008 fins al 2012, amb una avaluació retrospectiva dels registres electrònics de l’Hospital Clínic de Barcelona, un centre de referència en Neurooftalmologia que atén 300.000 habitants en la seva àrea d’influència i al qual també són referits molts altres d’altres àrees de Catalunya. L’objectiu d’aquest treball era obtenir dades precises d’una malaltia estretament vinculada amb l’esclerosi múltiple. Durant els quatre anys d’anàlisi, els investigadors van observar que la meitat dels pacients que començaven amb neuritis òptica, al cap d’aquest temps de seguiment ja havien desenvolupat esclerosi múltiple, de manera que la principal conclusió és que la freqüència de la neuritis òptica està augmentant a Barcelona -amb una incidència actual de 5 casos cada 100mil habitants l’any -i probablement també altres malalties inflamatòries del sistema nerviós.

Segons els investigadors, si la malaltia es detecta a temps i de forma precisa i amb l’ajuda de tècniques de diagnòstic per la imatge com la Tomografia de Coherència Òptica i altres proves electrofisiològiques, molt probablement es podrien evitar les seqüeles visuals que deixa la neuritis òptica, ja que el tractament és molt més efectiu com més inicial sigui la malaltia.

La via visual és una de les millors vies per estudiar el mecanisme d’acció del dany cerebral en malalties inflamatòries com l’esclerosi múltiple. En aquest sentit, la neuritis òptica és una patologia que pot mesurar amb precisió si un fàrmac neuroprotector funciona o no. El recent estudi presenta dades precises sobre aquesta malaltia, que permeten el disseny de noves teràpies i assajos clínics per millorar la gestió d’aquesta malaltia, i provar nous fàrmacs neuroprotectors.

Professionals:
Bernardo Sanchez Dalmau
Especialitats:
Oftalmologia