← Otras noticias

Els criteris per recomanar una colonoscòpia després d’una sigmoidoscòpia difereixen en precisió i consum de recursos

9 de juliol de 2013

La sigmoidoscòpia és un examen mèdic mínimament invasiu de l’última part del còlon i el recte. Aquesta tècnica es practica en pocs minuts i no necessita l’administració de cap medicació per a sedar a la persona. S’utilitza per seleccionar aquells individus que requereixen una colonoscòpia, una exploració més detallada i complexa , basant-se en la premissa que les lesions distals prediuen el risc de neoplàsies proximals avançades.

L’estudi COLONPREV es va dissenyar per a comparar l’eficàcia d’una única colonoscòpia amb la de les proves immunològiques fecals biennals per a la reducció de la mortalitat deguda a càncer colorectal. 5.059 persones es van sotmetre a una colonoscòpia en aquest gran assaig controlat aleatoritzat. L’estudi va ser finançat per l’Associación Española Contra el Cáncer (AECC) i l’Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), amb el suport d’institucions públiques i de recerca de diferents regions espanyoles (Aragó, Canàries, Catalunya, Galícia, Madrid, Múrcia, País Basc i València). Els resultats van aparèixer l’any passat a la revista New England Journal of Medicine.

En base a les lesions trobades a la part final del còlon i el recte durant les colonoscòpies de l’estudi COLONPREV, els investigadors van estimar el nombre de pacients que haurien estat seleccionats per fer-se la colonoscòpia d’acord a tres criteris diferents. Aquests criteris són els proposats en els assaigs clínics UK Flexible Sigmoidoscopy, Screening for COlon REctum [SCORE], i Norwegian Colorectal Cancer Prevention [NORCCAP].

En l’estudi COLONPREV es van trobar neoplàsies proximals avançades en 255 individus (5,0%) dels 5059 estudiats. La prevalença d’aquestes lesions va ser menor en dones que en homes, així com en individus de 50 a 59 anys que en els de 60 a 69 anys. El grau de compliment dels criteris del Regne Unit (6,2%), SCORE (12,0%), i NORCCAP (17,9%) va variar significativament. Tot i que els resultats mostren que la sigmoidoscòpia hauria detectat entre el 35% i el 43% menys d’individus amb neoplàsies avançades que la colonoscòpia, s’ha demostrat en assaigs controlats aleatoris que la sigmoidoscòpia és capaç de reduir la mortalitat i la incidència del càncer colorectal.

El nou estudi publicat al Journal of the National Cancer Institute conclou que, si bé els criteris NORCCAP van aconseguir la major sensibilitat per a la detecció de neoplàsies avançades proximals, les recomanacions del Regne Unit són les que van requerir un menor nombre de pacients sotmesos a una colonoscòpia per detectar una d’aquestes neoplàsies. La confirmació dels resultats amb nous estudis pot contribuir a una major expansió i adaptació de les estratègies de cribratge del càncer colorectal entre la població amb un risc mitjà de patir la malaltia.

Professionals:
Antoni Castells Garangou
Especialitats:
Gastroenterologia