← Otras noticias

Els efectes beneficiosos del Bypass Gàstric sobre la diabetes tipus 2 podrien ser deguts a una causa diferent a la que es creia

22 de març de 2013

En l’estudi es van mesurar un conjunt d’indicadors després d’una ingesta acompanyada d’un antagonista de GLP-1r o d’una solució salina en pacients amb una remissió sostinguda de la diabetis tipus 2 després del BPGRY i en controls sans. La presència de l’antagonista de GLP-1r, que hauria d’haver alterat el metabolisme de la glucosa en el cas que l’acció de GLP-1 estigués directament relacionada amb la remissió de la diabetis tipus 2, va donar com a resultat el deteriorament marginal de la glucosa en plasma dues hores després de la ingesta de menjar en els pacients sotmesos a BPGRY. Els nivells de glucosa en resposta a la ingesta de menjar va augmentar de manera similar en els dos grups d’estudi. Per tant, al contrari del que es pensava anteriorment, el deteriorament limitat de la tolerància a la glucosa degut al bloqueig de l’acció de GLP-1 suggereix que els efectes beneficiosos del BPGRY sobre la diabetis tipus 2 podrien ser independents de GLP-1.

Professionals:
Josep Vidal Cortada
Especialitats:
Endocrinologia