← Otras noticias

El Dr. Jordi Bruix lidera un document americà que estableix criteris diagnòstics radiològics pel carcinoma hepatocel·lular

El document estableix quines són les tecnologies a emprar per establir el diagnòstic, quins criteris s’han d’aplicar per tenir un 100% d’especificitat, i cóm s’ha de definir l’estadi del tumor. Això és cabdal per decidir quan es guanya priorització i en quin moment el tumor ha progressat mes enllà del que s’accepta per seguir endavant amb el trasplantament. Pel que fa a les polítiques de prioritat, cal remarcar que aquestes es basen als Estats Units en la càrrega tumoral definida per radiologia i que, quan es supera un determinat llindar, el trasplantament ja no és indicat.

El grup dirigit pel Dr. Jordi Bruix ha tingut un lideratge internacional en desenvolupar i validar criteris diagnòstics basats en radiologia. En darrer terme, aquests criteris han resultat en les recomanacions que formen part de les guies espanyoles, europees i americanes de diagnòstic i tractament de càncer de fetge.

Tots aquests aspectes són crítics per assegurar una indicació acurada del trasplantament en malalts amb càncer de fetge, i així fer un bon ús dels pocs fetges de què es disposa. Homogeneïtzar els requeriments tecnològics i els criteris a utilitzar és fonamental per evitar que la heterogeneïtat de diversos tipus que existeixen entre diferents grups de trasplantament resultin en una falta d’equitat en la distribució d’òrgans. Aquesta va ser la motivació fonamental de UNOS quan va endegar el procés, i segur que processos similars s’iniciaran en altres àmbits.

Referència de l’article:
Wald C, Russo MW, Heimbach JK, Hussain HK, Pomfret EA, Bruix J. New OPTN/UNOS Policy for LiverTransplantAllocation: Standardization of LiverImaging, Diagnosis, Classification, and Reporting of Hepatocellular Carcinoma. Radiology. 2013 Feb;266(2):376-82. doi: 10.1148/radiol.12121698

Especialitats:
Hepatologia