← Otras noticias

Barcelona reuneix a experts de tot el món en un congrés de Cirurgia Toràcica

Divendres, 16 de novembre de 2012

El congrés està organitzat pels doctors Laureano Molins, Ramon Rami i José Belda, especialistes en cirurgia toràcica responsables de cinc hospitals catalans: Clínic, Mútua de Terrassa, Sant Pau, Sagrat Cor i Mar de Barcelona, i compta amb el suport de la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica. El Dr. Laureano Molins, cap del servei de cirurgia toràcica de l’Hospital Clínic, destaca la importància de la trobada internacional i alerta sobre el maneig actual del càncer de pulmó, una malaltia amb una incidència de mortalitat encara molt elevada a causa de la seva detecció tardana. “Com més aviat es detectin les lesions, abans podrem actuar i millorar la supervivència d’aquests pacients”, recorda, de manera que “seria molt important disposar de proves de cribratge capaços de detectar la malaltia com més aviat millor”.

En aquest sentit, cal destacar l’assistència al congrés del Dr. Frank Detterbeck, coautor de la normativa actual dictada per la Societat Americana de Cirurgia Toràcica (STS) per a la realització d’estudis de cribratge poblacional al Càncer de Pulmó. Aquesta normativa es deriva de l’estudi publicat el 2011 a la revista New England Journal of Medicine, que va demostrar per primera vegada la disminució de la mortalitat global del càncer de pulmó aplicant un programa de cribratge amb un TAC. Un total de 53 mil persones dels Estats Units van ser sotmeses a aquest estudi amb l’objectiu d’identificar el càncer o lesions precursores i aplicar la cirurgia de forma precoç. La mortalitat es va reduir en un 20%.

El càncer de pulmó segueix sent la principal causa de mort per càncer al món i una de les malalties d’origen respiratori que ocasiona major mortalitat. En el món industrialitzat és la primera causa de mortalitat en l’home i la quarta en la dona. A Espanya es diagnostiquen anualment 20.000 nous pacients (60% homes i 40% dones). Té una supervivència del 15% als 5 anys, això és perquè la majoria dels tumors es detecten en estadis avançats els quals presenten una supervivència als 5 anys menor del 5%, mentre que, si són diagnosticats en estadis primerencs i tractats a temps, la supervivència pot arribar al 90%. Aproximadament només el 25% dels càncers diagnosticats poden rebre tractament quirúrgic i dels que es poden operar, sobreviuen a llarg termini la meitat. Si augmentés el% de pacients intervinguts la supervivència global milloraria de forma clara.

En els últims anys s’han registrat alguns canvis epidemiològics. La mortalitat per càncer de pulmó entre les dones està augmentant a Espanya a un ritme de 2,4% cada any, amb variacions segons les àrees geogràfiques.

El principal factor de risc per desenvolupar aquesta malaltia és l’hàbit de fumar. El risc de presentar un càncer de pulmó és 20-30 vegades major en fumadors i, recentment, també es va observar que en els no fumadors amb exposició al fum de tabac dels seus cònjuges s’incrementava el 20% la probabilitat de patir la malaltia. Altres factors de risc són agents exposicionales (asbest, sílice, radó etc.) Així com causes genètiques i les situacions prolongades d’immunosupressió.

Tenint en compte l’elevada incidència i mortalitat del càncer de pulmó, ja que la majoria dels casos són detectats en estadis tardans, els especialistes destaquen que seria molt important disposar de proves de cribratge capaços de detectar la malaltia com més aviat millor.

Professionals:
Laureano Molins López-Rodó