|alt imatge lateral|

L'etapa prenatal és el moment més crític de la vida d'una persona. Una part de les malalties que poden patir nens i adults tenen l'origen en la vida fetal. Les complicacions de la gestació són afortunadament poc freqüents, però quan es produeixen és necessari un grau de coneixement molt elevat per poder orientar de manera adequada el problema i, si cal, tractar-lo.

La medicina fetal és un camp molt ampli que dóna resposta a les necessitats d'atenció integral de famílies amb un problema fetal, des del diagnòstic prenatal fins al suport psicològic als progenitors amb un problema prenatal. L'atenció és integral també en el temps, i comprèn des de la vida fetal fins als primers anys de vida, quan els problemes deguts a una malaltia fetal poden ser identificats i tractats per aconseguir la millor qualitat de vida. La medicina fetal combina excel · lència i alta tecnologia mèdica, per la dificultat de diagnosticar a un pacient molt petit i al qual es pot accedir sempre de manera limitada, fins i tot quan ja ha nascut.

El Centre Clínic de Medicina Fetal de Barnaclínic ofereix professionals amb un nivell d'especialització i experiència dels més alts en el món, i compta amb pioners en la medicina i cirurgia fetal. Disposa d'una oferta assistencial integral que atén el fetus com un pacient, igual que es faria en una altra especialitat mèdica. Això permet oferir una taxa de detecció de malformacions molt elevada en tractaments fetals només disponibles en pocs centres al món. Com a part d'una atenció integral, disposem d'experiència i proves específiques per al seguiment de possibles problemes post-natals, incloent també a atenció psicològica a nens i progenitors.

La cartera de serveis inclou

 1. 1 Diagnòstic

  • Ecografia fetal d'alta definició, incloent neurosonografia, ecocardiografia i ecografia 3D/4D.
  • Ressonància magnètica fetal.
  • Tècniques de diagnòstic prenatal, incloent-hi screening no invasiu de risc d'alteracions cromosòmiques, i tècniques de amniocentesi i biòpsia corial.
 2. 2 Tractament fetal

  El centre ofereix tots els tractaments disponibles en teràpia i cirurgia fetal, incloent-hi problemes discordants en bessons, transfusió fetus-fetal.

 3. 3 Seguiment post-natal

  Avaluació i intervenció precoç en problemes de neurodesenvolupament, suport al vincle familiar, suport al dol perinatal.

Com arribar

Centre Clínic de Medicina Fetal

C/ Sabino de Arana, 1
08028 Barcelona

Tel. 93 227 93 91

Programar Visita