A barnaclínic+ disposem d'altres prestigiosos professionals amb vincles amb la patologia vascular que poden prestar la seva col.laboració i servei amb la més avançada tecnologia diagnòstica i terapèutica. Amb això, hi ha la seguretat i garantia d'aconseguir els resultats més òptims en l'espai de temps més reduït.

L'exemple més notori és la reputació assolida com a pioners a l'Estat Espanyol en la implantació i desenvolupament de les tècniques endovasculars, el que suposa tractar patologies complexes amb tècniques poc agressives el que comporta al seu torn estades hospitalàries molt reduïdes i recuperacions molt ràpides.

 

Definición

Aquesta disciplina medicoquirúrgica té per objectiu la prevenció, diagnòstic, tractament i seguiment de les alteracions patològiques degeneratives, genètiques o traumàtiques dels vasos arterials, venosos i limfàtics. Queden exclosos del seu camp d'actuació dels vasos intracranials i els coronaris.

Són patologies vasculars prevalents les relacionades amb la insuficiència venosa i en concret el patiment de les varius de les cames. No obstant això, altres patologies menys freqüents, com les arterials, van augmentat la seva presència per la prolongació de l'esperança de vida de la població. Ens referim a la claudicació intermitent i als aneurismes d'aorta.

Diagnóstico

A continuació es detallen les patologies ateses amb més freqüència:

 • Varius
 • Aneurisma d'aorta
 • Peu diabètic
 • Claudicació intermitent
 • Linfedema
 • Malformacions vasculars
 • Estenosi carotídia
 • Úlceres de les cames

Finalment, en previsió del desenvolupament de patologia vascular rellevant familiar o hereditària, des barnaclínic+ es pot realitzar una revisió vascular global amb visita mèdica completada amb tècniques diagnòstiques no agressives i indolores per obtenir la informació i consell mèdic més apropiats.

Tratamiento

Existeixen tècniques terapèutiques:

 • Angioplàstia transluminal a qualsevol nivell
 • Stenting arterial i venós
 • Endopròtesi d'aorta abdominal i toràcica
 • Resecció d'aneurismes
 • Resecció de malformacions vasculars
 • Endoarteriectomia carotídia
 • Stenting carotidi
 • Bypass o derivació arterial
 • Radiofrequència per varius
 • Microflebectomias
 • Embolització de malformacions vasculars
 • Tractament amb Prostaglandines per isquèmia dels membres inferiors
 • Neuroestimulació espinal per al dolor isquèmic
 • Tractaments avançats per úlceres de les cames