Vol consell mèdic, sol·licitar una cita o vol contactar amb el nostre equip de professionals d'angiologia, cirurgia vascular i endovascular?

DEMANAR CITA PRESENCIAL

Què és l'angiologia?

L’angiologia és una disciplina medicoquirúrgica té per objectiu la prevenció, diagnòstic, tractament i seguiment de les alteracions patològiques degeneratives, genètiques o traumàtiques dels vasos arterials, venosos i limfàtics. Queden exclosos del seu camp d'actuació dels vasos intracranials i els coronaris.

Són patologies vasculars prevalents les relacionades amb la insuficiència venosa i en concret el patiment de les varius de les cames. No obstant això, altres patologies menys freqüents, com les arterials, van augmentat la seva presència per la prolongació de l'esperança de vida de la població. Ens referim a la claudicació intermitent i als aneurismes d'aorta.


Diagnòstic de patologies vasculars

A continuació es detallen les patologies vasculars ateses amb més freqüència:

· Varius

· Aneurisma d'aorta

· Peu diabètic

· Claudicació intermitent

· Linfedema

· Malformacions vasculars

· Estenosi carotidea

· Úlceres de les cames

Quant a la previsió del desenvolupament de patologia vascular familiar o hereditària, a barnaclínic+ us oferim una revisió vascular global amb visita mèdica completada amb tècniques diagnòstiques no agressives i indolores per obtenir els consell mèdic més apropiats.


Tractament de les patologies vasculars

En angiologia, cirurgia vascular i endovascular oferim les tècniques terapèutiques següents:

· Angioplàstia transluminal a qualsevol nivell

· Stenting arterial i venós

· Endopròtesi d'aorta abdominal i toràcica

· Resecció d'aneurismes

· Resecció de malformacions vasculars

· Endarterectomia carotidea

· Stenting carotideo

· Bypass o derivació arterial

· Radiofreqüència per a varius

· Microflebectomies

· Embolització de malformacions vasculars

· Tractament amb Prostaglandines per a isquèmia dels membres inferiors

· Neuroestimulació espinal per al dolor isquèmic

· Tractaments avançats per a úlceres de les cames


Desitja fer una primera visita a distància i sense moure's de casa o es troba en un altre país? Pot demanar una visita per vídeo conferència.

DEMANAR TELEVISITA

ÚLTIMES NOTÍCIES