El Servei de Pneumologia i Al·lèrgia Respiratòria està adscrit a l’Institut Clínic del Tòrax, que agrupa les especialitats mèdiques i quirúrgiques de pneumologia i cardiologia. L’avantatge d’aquest sistema organitzatiu es basa en les interaccions entre les especialitats de pneumologia i cardiologia.

El Servei de pneumologia disposa de les següents àrees:

  • Sala d’hospitalització convencional, amb 24 llits.
  • Unitat de Cures Intensives / Intermedis, amb 10 llits.
  • Laboratori per estudis dels pacients amb apnees durant el son.
  • Hospital de dia.
  • Unitat diagnòstica ràpida de càncer de pulmó.
  • Unitat d’al.lèrgia respiratòria i medicamentosa.
  • Laboratori de proves funcionals.
  • Unitat de endoscòpia respiratòria intervencionista.
  • Consulta ambulatòria

El Servei de Pneumologia està fonamentalment preparat per atendre als pacients amb insuficiència respiratòria des de la fase estable fins la fase més crítica.Té especialistes de prestigi nacional i internacional en diversos aspectes de la pneumologia. És amb tota seguretat el servei més complet i preparat en l’àmbit espanyol, i un dels millors d’Europa.