Durant els últims anys estem assistint a un nou enfocament en l’atenció dels pacients quirúrgics. Els avenços tecnològics en el camp de la cirurgia i l’anestesiologia, i la recerca d’un major comfort i benestar per al pacient han permès anar modificant la necessitat d’hospitalització de determinats procediments quirúrgics.

Les nostres instal·lacions, protocols i avenços tecnològics, ofereixen al pacient la màxima qualitat, seguretat i comfort assistencial amb la mínima estancia hospitalària, i amb la mateixa atenció que un pacient hospitalitzat.

Definición

Podem definir com "Cirurgia Major Ambulatòria" (CMA) aquella en què es realitzen procediments quirúrgics de mitjana complexitat, i en la qual el pacient acudeix a l'hospital el mateix dia de la intervenció i després d'aquesta torna al seu domicili.

La Cirurgia Major Ambulatòria (CMA), és un òptim model organitzatiu d'assistència quirúrgica multidisciplinar, que permet tractar als pacients d'una manera efectiva, segura i eficient, amb un ingrés inferior a 24 hores.
 

Tratamiento

La realització d’una intervencin dintre d’un programa de CMA es basa en el seguiment d’un circuit ben establert i protocolitzat del pacient en tot l’àmbit perioperatori.

Professionals

Demaneu visita

Programar Visita