Preguntes freqüents

  • Substitució valvular aòrtica convencional o transcatéter

    Ara com ara, el tractament de substitució valvular mitjançant circulació extracorpòria té molt poca morbiditat en centres amb experiència i és per tant el tractament d'elecció. En pacients amb contraindicacions per al tractament quirúrgic estendard, com la calcificació de l'aorta ascendent, coagulopaties importants, cirrosi, fragilitat constitucional important, etc, pot estar indicat preferentment l'implant d'una vàlvula transcatéter.