Blog de urología

Programar visita

Blog de urología

@barnaclinic
  1. 7 setembre, 2023

    Problemes de salut del penis: múltiples solucions i tractaments

    El penis és un òrgan sexual extern masculí amb dues funcions principals: la reproducció i excreció urinària. Anatòmicament està compost per tres estructures cilíndriques de teixit esponjós i erèctil: dos cossos cavernosos i un cos esponjós, aquest darrer és el que conté la uretra per on passa l’orina i el semen. Aquest òrgan pot omplir-se de sang i tornar-se rígid, exercint un paper fonamental en la copulació. La seva salut i funció es poden veure influenciades per una varietat de condicions i malalties. Algunes d’aquestes patologies són, per exemple, la disfunció erèctil, la malaltia de Peyronie, l’hipogonadisme o els trastorns ejaculatoris o generals a nivell genital. “No obstant, és important transmetre als pacients que trobarem alguna solució al seu problema i que adoptarem aquella que sigui millor en cada cas”, explica el Dr. Josep Torremadé, responsable de la unitat d’Andrologia de l’hospital Clínic de Barcelona i professional de barnaclínic+.

    Llegir més…