Blog de Cirugía Ortopédica y Traumatología

Programar visita

Blog de Cirugía Ortopédica y Traumatología

@barnaclinic

17 febrer, 2017

Pròtesi total de maluc: La intervenció del segle

Prótesis total de cadera

La intervenció de segle és com va anomenar The Lancet, una de les revistes mèdiques més prestigioses de món, a la cirurgia de pròtesi total de maluc. Abans dels anys 50, el pacient que desenvolupava una artrosi de maluc tenia molt poques opcions terapèutiques; disminuir les activitats quotidianes i prendre analgèsics indefinidament, de manera que la seva qualitat de vida disminuïa dràsticament. En la dècada dels anys 50, John Charnley va introduir i va popularitzar l’ús de la pròtesi total de maluc cementada a la Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia . Aquest fet, va revolucionar el tractament dels pacients que presentaven artrosi de maluc, ja que, amb la cirurgia de col·locació d’una pròtesi de maluc, la qualitat de vida d’aquests pacients va millorar tant a curt com a llarg termini.

En els últims anys, s’han produït canvis molt importants en aquest tipus de cirurgia, degut tant a l’evolució de les pròtesis de maluc (disseny, material de fabricació, parell de fricció …) com a la introducció de diversos accessos quirúrgics per produir el mínim dany a les parts toves. Malgrat aquests avenços, l’essència de la cirurgia de pròtesi total de maluc ha estat sempre la mateixa, millorar al màxim la qualitat de vida dels pacients.

PER QUÈ ES COL·LOCA UNA PRÒTESI TOTAL DE MALUC?

Les dues indicacions principals per col·locar una pròtesi total de maluc són el dolor i la discapacitat funcional que pateix el pacient. Després de la intervenció, no només desapareix el dolor, sinó que el pacient pot recuperar la mobilitat normal del maluc afectat i tornar a realitzar les seves activitats quotidianes d’una manera satisfactòria.

Dr. Guillem Bori

“Després d’una cirurgia de pròtesi de maluc, desapareix el dolor i es recupera la mobilitat normal del maluc”

Dr. Guillem Bori

Actualment, tant els pacients joves, com els pacients ancians que presenten artrosi o alguna altra malaltia degenerativa del maluc (necrosi o fractura del cap femoral, displàsia del maluc …) es beneficien d’aquesta cirurgia, recuperant tant la qualitat de vida, com l’esperança de poder realitzar activitats físiques exigents (nedar, anar amb bicicleta, …).

EN QUÈ CONSISTEIX LA CIRURGIA DE PRÒTESI DE MALUC I QUINS TIPUS DE PRÒTESIS HI HA?

L’operació de pròtesi de maluc consisteix en la substitució de l’articulació afectada per un implant mecànic, la pròtesi.

Hi ha molts tipus de pròtesis, però de manera genèrica podem dir que una pròtesi total de maluc consta de tres elements bàsics; un implant per la part del fèmur (plançó), un implant per la part de la pelvis o acetàbul (còtila), i un implant entre el plançó i el còtila (cap).

Dr. Guillem Bori

“L’operació de pròtesi de maluc consisteix en la substitució de l’articulació afectada per un implant mecànic, la pròtesi”

Dr. Guillem Bori

Tant el plançó com la còtila estan fixats a l’os, i aquesta fixació serà la responsable que una pròtesi de maluc duri més o menys temps. En funció de la fixació de la tija o còtila a l’os, les pròtesis es classifiquen en cimentades o no cimentades.

Una altra part important de la pròtesi és el parell de fricció (components que estan en contacte durant el moviment), que es classifica segons el material: metall-polietilè, ceràmica-polietilè, ceràmica-ceràmica, oxinium-polietilè, metall-metall,… Actualment, la pròtesi total de maluc més utilitzada, segons el Registre d’Artroplàsties de Catalunya (RACat) , és la no cimentada amb parell de fricció metall-polietilè.

L’elecció del tipus de pròtesi i parell de fricció dependrà de diferents factors com l’edat, antecedents mèdics de l’pacient… Però, de tota manera, l’experiència del cirurgià és fonamental per escollir la més indicada per a cada pacient en aquest tipus d’intervenció.


VOLS CONTACTAR AMB EL NOSTRE EQUIP DE TRAUMATÒLEGS?

DEMANAR CITA PRESENCIALSOL·LICITAR TELEVISITA

Be Sociable, Share!

Escriu un comentari

Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella