Blog de Cirugía Ortopédica y Traumatología

Programar visita

Blog de Cirugía Ortopédica y Traumatología

@barnaclinic

28 novembre, 2019

Planificació preoperatòria de pròtesis de maluc i genoll amb impressió 3D

Planificación preoperatoria de prótesis de cadera y rodilla con impresión 3D

La cirurgia de recanvi d’una pròtesi de maluc o genoll és una cirurgia complexa, que es converteix en encara més complexa quan hi ha defectes ossis importants. L’estratègia quirúrgica i els models protèsics són completament diferents en funció de les deformitats òssies existents i, per tant, la planificació preoperatòria és bàsica per a l’èxit de la cirurgia. Gràcies a la tecnologia d’impressió 3D, el cirurgià pot planificar de manera avançada l’escenari de la intervenció. Vegem en què consisteix i els avantatges de la planificació preoperatòria amb impressió 3D.

Què és la planificació preoperatòria?

La planificació preoperatòria és una acció que realitza el cirurgià de manera rutinària en la programació d’una cirurgia de pròtesi total de maluc o genoll. Durant la mateixa, identifica factors biomecànics, anatòmics i de tècnica quirúrgica, que són de gran utilitat durant la cirurgia. D’aquesta manera, preveu els implants a col·locar, disminueix el temps quirúrgic i pot incrementar la funcionalitat i la longevitat de l’artroplàstia. L’èxit d’una cirurgia de pròtesi depèn, bàsicament, de l’adequat posicionament dels components i de el tipus de components utilitzats. A més, la planificació preoperatòria permet seleccionar adequadament la mesura dels components, disminuir el risc de fractures i ajudar a restaurar la funcionalitat del genoll o maluc.

Dr. Guillem Bori

“La planificació preoperatòria permet seleccionar adequadament la mesura dels components, disminuir el risc de fractures i ajudar a restaurar la funcionalitat del genoll o maluc”

Dr. Guillem Bori

Planificació quirúrgica amb impressió 3D

Amb el desenvolupament d’imatges mèdiques digitals d’alta precisió, la tecnologia d’impressió 3D ha proporcionat models de l’anatomia real per realitzar amb èxit cirurgies complexes. El cirurgià pot fer servir el model 3D per simular l’operació, per tal de millorar la seva taxa d’èxit.

Els cirurgians de maluc i genoll, habitualment, utilitzen la radiografia convencional o la radiografia en format digital per a planificar les seves cirurgies. Podem dir que les dues dimensions (2D) són el sistema clàssic de planificació quirúrgica en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. Un dels principals problemes de la planificació amb radiografia convencional o digital és que s’utilitzen només dues dimensions i es pot perdre precisió, ja que l’anatomia òssia té tres dimensions (3D).

Una planificació quirúrgica amb impressió 3D utilitza variables ignorades en 2D, que són especialment útils en les cirurgies de revisió d’una pròtesi de maluc o genoll. En aquest tipus d’intervencions, hi ha defectes ossis importants i l’anatomia òssia està molt desestructurada. La impressió 3D permet planificar de manera avançada l’escenari de la intervenció. Amb ella, el cirurgià pot tenir prèviament l’os o l’articulació sobre la qual s’actuarà, coneixent tota la volumetria de la peça. Aquesta tècnica possibilita assajar en un entorn de simulació real la tècnica a aplicar, permetent una cirurgia més precisa i segura.

Dr. Guillem Bori

“La impressió 3D permet assajar en un entorn de simulació real la tècnica a aplicar, permetent una cirurgia més precisa i segura”

Dr. Guillem Bori

Avantatges de la planificació quirúrgica amb tecnologia 3D

Els avantatges de la planificació quirúrgica amb impressió 3D són: D’una banda, la possibilitat de planificar i optimitzar els recursos materials que s’utilitzen en la intervenció. D’altra banda, disminuir el temps de durada de la cirurgia, evitant la improvisació. Això, a més, pot repercutir en un menor temps d’anestèsia, disminuint la probabilitat d’infecció i sagnat. I, en última instància, afavorint la recuperació dels pacients.

El Dr Guillem Bori, referent en planificació quirúrgica amb impressió 3D

El Dr. Guillem Bori disposa d’una àmplia experiència en la planificació preoperatòria de pròtesis i, especialment, en la planificació quirúrgica amb impressió 3D. Ho demostra el fet d’haver estat investigador principal d’un projecte de planificació 3D premiat amb una Beca Dr. Josep Trueta d’ajuda a la investigació 2015, concedida per la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.

Be Sociable, Share!

Escriu un comentari

Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella