Historias barnaclínic+

Programar visita

Historias barnaclínic+

@barnaclinic
  1. 19 maig, 2021

    La història de Gabriel Robles: Un desfibril·lador intern per prevenir la mort sobtada

    Una obstrucció a l’artèria principal de cor del Sr. Gabriel Robles Flores li provocava una disfunció ventricular que tenia el risc d’acabar generant arítmies malignes i provocar-li una mort sobtada. Un fatal desenllaç que podia ser evitat amb un desfibril·lador. El problema era que, en el seu hospital de Puebla (Mèxic), no comptaven amb la tecnologia adequada per poder realitzar aquesta intervenció d’una manera mínimament invasiva. Amb aquest tipus d’abordatge es maximitzen els beneficis obtinguts per l’operació, a el temps que s’aconsegueix una recuperació completa més ràpida del pacient.

    Per aquest motiu, el Dr. Omar Gómez Monterrosas, el seu metge cardiòleg intervencionista, li va aconsellar que es realitzarà la intervenció en el Grup Hospital Clínic de Barcelona, on ell mateix s’havia format entre 2013 i 2015 a través d’una fellowship, un període de formació per als metges que ja han realitzat un internat o residència per a especialitzar-se dins de la medicina.

    Llegir més…