Blog de Cirugía Oral y Maxilofacial

Programar visita

Blog de Cirugía Oral y Maxilofacial

@barnaclinic

13 gener, 2022

Què és la cirurgia ortognàtica i quan és necessària

Cirugía ortognática

Hi ha certs trets que influeixen de manera determinant a la imatge de les persones. Així, la simetria i la proporció són característiques que es repeteixen a les cares que considerem atractives. La cirurgia ortognàtica té un doble objectiu: per una banda corregeix discrepàncies anatòmiques pel que fa a la simetria i les proporcions facials i, per altra banda, corregeix la maloclusió dental que té l’origen en una alteració esquelètica.

Quan cal operar la mandíbula?

La cirurgia ortognàtica és una intervenció que es recomana per raons funcionals i també estètiques. Davant d’una maloclusió dental i sent la causa una mala posició de l’os maxil·lar i/o mandibular, serà possible oferir al pacient un tractament quirúrgic. Després de la visita amb un cirurgià maxil·lofacial i un odontòleg ortodoncista, es realitza un pla de tractament que es duu a terme de forma coordinada entre tots dos especialistes i comporta una fase de tractament ortodòntic i una fase de tractament quirúrgic.

La cirurgia ortognàtica té una altra gran indicació que ha anat cobrant més importància en els darrers 15 anys: el tractament del SAOS (Síndrome d’Apnea Obstructiva del Son) en aquells casos on la projecció anterior de la mandíbula és insuficient i disminueix l’espai de la via aèria durant el somni.

Cirurgia ortognàtica: Fases de tractament

  1. Diagnòstic: el cirurgià maxil·lofacial, mitjançant l’exploració física del pacient i l’estudi de les proves diagnòstiques sol·licitades, ha de diagnosticar un problema esquelètic subsidiari de ser tractat quirúrgicament.
  2. Tractament ortodòncic prequirúrgic: després de la planificació del cas juntament amb l’especialista en ortodòncia, aquest iniciarà el tractament ortodòntic amb l’objectiu de preparar el cas per a la cirurgia ortognàtica. Aquest tractament pot durar des de pocs mesos fins a dos anys, segons el grau de maloclusió. L’ortodòncia preoperatòria té objectius diferents de l’ortodòncia convencional (quan no s’operarà el pacient), per la qual cosa ha de quedar molt clar des del principi si és un pacient candidat o no a cirurgia ortognàtica.
  3. Tractament quirúrgic: la planificació de la cirurgia ortognàtica es fa sobre models digitals tridimensionals de la cara del pacient. Virtualment es podrà “operar” el pacient per definir els resultats que volem aconseguir. D’aquesta manera, tots els moviments de l’esquelet facial que es fan al quiròfan han estat prèviament planificats gràcies a aquests models digitals, a la pantalla d’un ordinador.
  4. Tractament ortodòncic postquirúrgic: és una fase d’ortodòncia més curta que la primera (no sol superar els 5-6 mesos) on l’ortodòncista acaba d’ajustar l’oclusió dental perquè sigui perfecta. El cirurgià farà un seguiment de l’evolució durant els mesos següents en col·laboració amb l’ortodòncista, cosa que permet una optimització dels resultats.

Quines són les situacions més habituals en què es recomana fer una cirurgia ortognàtica?

Tipus de cirurgia ortognàtica

Pel que fa a les deformitats a tractar, hi ha bàsicament dos tipus d’intervencions:

  1. La classe II esquelètica, retrognatia o retrognatisme. És l’operació destinada a corregir una mandíbula molt endarrerida o poc projectada cap endavant.
  2. La classe III esquelètica o prognatisme mandibular. És la tècnica indicada per a pacients la mandíbula dels quals està avançada en relació amb l’os maxil·lar.

A aquestes dues situacions es poden associar:

Cal remarcar que les diferents deformitats dent esquelètiques descrites poden presentar-se soles o en combinació. Això fa que la planificació de la cirurgia ortognàtica i la correcta coordinació amb l’ortodoncista siguin aspectes clau per arribar a un resultat excel·lent.

Tècniques de cirurgia estètica, com poden ser la mentoplàstia o la rinoplàstia, estan a l’ordre del dia en el tractament d’aquest tipus de pacients, ja que, com hem explicat, el resultat estètic i l’oclusió dental són els dos objectius principals d’aquest tipus tractaments.

Dr. Samir Aboul-Hosn“Tècniques de cirurgia estètica, com poden ser la mentoplàstia o la rinoplàstia, estan a l’ordre del dia en el tractament d’aquest tipus de pacients ja que, com hem explicat, el resultat estètic i l’oclusió dental són els dos objectius principals d’aquest tipus de tractaments.”

Dr. Samir Aboul-Hosn, cirurgià oral i maxil·lofacial

Cirurgia ortognàtica a barnaclínic+

El Dr. Samir Aboul-Hosn és cirurgià maxil·lofacial amb més de dues dècades d’experiència en cirurgies ortognàtiques. S’ha especialitzat en el camp de la cirurgia ortognàtica a diferents centres nacionals i internacionals de prestigi i va realitzar el seu treball de Tesi Doctoral sobre la planificació quirúrgica digital i la impressió 3D de materials per a cirurgia ortognàtica. Ha publicat articles científics en aquest camp, un dels quals és el tercer article més citat sobre cirurgia ortognàtica a nivell mundial. Ha col·laborat amb diferents ortodoncistes per tractar els seus pacients. La seva idea sobre una pràctica mèdica individualitzada i centrada en el pacient fa que la planificació quirúrgica sigui un punt clau on, a part dels aspectes tècnics, l’escolta activa de les expectatives del pacient cobrin una importància especial en totes les visites. Un dels aspectes més importants en la relació medicopacient, com sempre insisteix els seus alumnes universitaris, és la comunicació. Això implica escoltar, entendre, processar i explicar al pacient de la manera més senzilla possible tot allò que envolta el seu tractament.


Planificación tridimensional y utilización de férulas Computer Aided Design/Computed Aided Manufacturing en cirugía ortognática
Samir Aboul-Hosn Centenero


VOLS CONTACTAR AMB EL DR. SAMIR ABOUL-HOSN CENTENER?

DEMANAR CITA PRESENCIAL | SOL·LICITAR TELEVISITA

Be Sociable, Share!

Escriu un comentari

Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella