Dr. Juan Miguel Macho Fernández

Cap de Secció d'Angioradiologia de barnaclínic+ i de l'Hospital Clínic de Barcelona.


Seleccioneu el servei que desitja:

Professor de l'assignatura Radiologia diagnòstica i intervencionista, de l'àrea de Radiologia i medicina física de la Universitat de Barcelona.
Director del Màster de Tècniques endovasculars en Neuroradiologia de la Universitat de Barcelona.

Més de 20 anys de dedicació en exclusiva al tractament endovascular de patologia vascular del sistema nerviós central.

La seva unitat realitza més de 250 intervencions a l'any, seguint en l'actualitat més de 3.500 pacients intervinguts.

Més de 45 articles científics publicats en revistes mèdiques, 10 capítols de llibre editats, més de 150 comunicacions presentades en congressos, 50 d'elles d'àmbit internacional.

Notícies