← Otras noticias

El Dr. Antoni Torres, premi “ICREA Acadèmia” 2013 a l'excel·lència investigadora

11 de juny de 2014

ICREA Acadèmia és un programa de reforç i promoció de la investigació, destinat al professorat en actiu de les universitats públiques. Aquest guardó implica 5 anys de dedicació prioritària a la investigació i premia amb una assignació anual que ha de ser destinada a la contractació de personal de reforç per l'activitat investigadora.

El Dr. Torres és Cap de la Unitat de Cures Intensives Respiratòries de barnaclínic+ i de l' Hospital Clínic de Barcelona, i Catedràtic de Medicina a la Universitat de Barcelona. Està especialitzat i és considerat una referència internacional en el camp de la malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC), les infeccions pulmonars, el tractament de pacients inmunocompromesos, la ventilació mecànica, les bronquiectasies i el síndrome de dificultat respiratòria aguda (SDRA – ALI). Al camp de la investigació, dirigeix el grup de Malalties Respiratòries de l' Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS). A més, és el coordinador del grup de malalties respiratòries, CIBERES, i col·labora amb diferents grups de investigació europeus. Ha participat como autor o co-autor en més de 300 publicacions i ha dirigit 24 tesis doctorals. 

Especialitats:
Pneumologia