← Otras noticias

El Clínic implanta el primer desfibril·lador sense elèctrodes intracardíacs a Catalunya

Dijous, 15 de gener de 2014

Tot i estar encara en una fase inicial del seu desenvolupament, el sistema S-ICD es presenta com la nova alternativa per tractar persones amb arítmies cardíaques que poden derivar en mort sobtada, ja que ofereix la mateixa protecció de desfibril·lació que els desfibril·ladors convencionals, però sense les complicacions afegides que pot originar un cable situat dins del cor i als vasos sanguinis. Al Clínic de Barcelona s'implanten 200 desfibril·ladors cardíacs a l'any en pacients amb diferent grau de risc.

El cable que detecta la fibril·lació i que lliura la descàrrega al cor s'implanta al costat del estèrnum just sota la pell. La implantació és senzilla, ja que no es toca ni el cor ni els vasos sanguinis més de no requerir l'ús fluoroscòpia (Raigs-X) durant el procediment.

El Sistema S-ICD detecta ritmes cardíacs accelerats i desorganitzats causats per arítmies ventriculars que poden conduir a l'aturada cardíaca sobtada. Quan es detecten arítmies cardíaques anormals, el Sistema S-ICD lliura una descàrrega de 80 Juliols per restablir el ritme normal del cor. Si no se'ls presta atenció, aquests ritmes cardíacs desorganitzats solen ser mortals.

A més dels pacients tradicionals que són candidats a un implant de desfibril•lador, hi ha un grup de pacients que no tenien cap alternativa per tractar les seves arítmies per no tenir accés vascular apropiat o per tenir alt risc d'infecció vascular. Per a ells, l'S-ICD és l'única alternativa.

Professionals:
Josep Lluís Mont Girbau
Especialitats:
Arítmies